Nya ordförande har ordet

Ny Ordförande Katarina Andersson har ordet

Jag vill ta tillfället i akt att uttrycka min djupaste tacksamhet för förtroendet ni har visat mig genom att välja mig som styrelseordförande för Friskvårdsföretagen. Det är en ära och ett privilegium att få leda Sveriges bransch inom hälsa och träning och bidra till att främja hälsa och välbefinnande i vårt samhälle.

Som styrelseordförande är mitt övergripande mål att samarbeta med er alla för att främja samarbete, utbyta kunskap och driva fram innovation inom branschen. Vi måste arbeta för att säkerställa att hälsa och träning blir tillgängligt och inkluderande för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller ekonomisk ställning. Genom att samla våra resurser, erfarenheter och idéer kan vi tillsammans göra verklig skillnad i människors liv och i samhället som helhet.

Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med er alla och tillsammans forma en framtid där hälsa och träning är en naturlig och integrerad del av varje individ och samhälle. Tillsammans kan vi bygga en starkare och hälsosammare nation.

Katarina Andersson 

Ordförande för Friskvårdsföretagen

Årsstämma 2023

Friskvårdsföretagens styrelse består av representanter från våra medlemsföretag. 

På årsstämman den 26e maj tackade vi av Mari Winarve, SATS, och Kristoffer Sjöberg, Activage, för deras arbete och bidrag som ledamot i styrelsen. Vi tackade också Per Lehmann för sitt eminenta arbete som ordförande det senaste året. 
Nya in i styrelsen välkomnar vi vår nya ordförande, Katarina Andersson, och två nya ledamöter: Torodd Gøystdal, SATS, och Michael Svanöe, Endorfin – hjärtligt välkomna! 

Styrelsen:

Katarina Andersson (ordförande)

Jens Danerhall, Actic

Daniel Almgren, Medley

Torodd Gøystdal, Sats

Michael Svanöe, Endorfin

Anders Carlbark, STC