Styrelse

Styrelsen

I maj varje år väljs en ny styrelse för Friskvårdsföretagens Branschorganisations årsstämma. Styrelsen har det yttersta ansvaret för den ideella organisationens arbete under året.

Under årsmötet 2021 valdes följande ledamöter till styrelsen för verksamhetsår 21/22:


Åsa Änghede, Medley (ordförande)
Ola Helt, e3
Katarina Andersson, STC
Mari Winarve, SATS
Kristoffer Sjöberg, Activage
Dennis Brunholtz (adjungerad efter att Anders Carlbark, Actic, avgick då han lämnade företaget)