Styrelse

Styrelsen

I maj varje år väljs en ny styrelse vid Friskvårdsföretagens Branschorganisations årsstämma. Styrelsen har det yttersta ansvaret för den ideella organisationens arbete under året.

Under årsmötet 2022 valdes följande ledamöter till styrelsen för verksamhetsår 2022/2023:

Per Lehmann (ordförande)
Jens Danerhall, Actic
Mari Winarve, Sats
Kristoffer Sjöberg, Activage
Daniel Almgren, Medley
Anders Carlbark, STC