Styrelse

Styrelsen

I maj varje år väljs en ny styrelse på Almega Friskvårdsföretagens årsstämma. Styrelsen sköter och beslutar om organisationens arbete under året.
Under årsmötet 2021 valdes följande ledamöter till styrelsen för verksamhetsår 21/22:

Åsa Änghede, Medley (ordförande)
Ola Helt, E3
Katarina Andersson, STC
Mari Winarve, SATS
Kristoffer Sjöberg, Activage
Anders Carlbark, Actic

Under hösten inadjungerades följande ledamot för att ta Anders Carlbarks plats:

Dennis Brunholtz, Actic