Nyhetsflöde

EuropeActive tillkännagav nyligen utnämningen av Kai Troll till sin nya verkställande direktör. Han ersätter därmed avgående vd Andreas Paulsen och tillträder rollen

En ny avhandling vid Göteborgs universitet framhåller att för att maximera hälsofördelarna krävs högre intensitet i fysisk aktivitet än vad som tidigare

Sedan 2014 har Les Mills Nordic framgångsrikt drivit konceptet Les Mills Superstar med auditions, priser och lite därtill. Ansökan för årets version

Friskvårdsföretagen och KlubbSverige gjort gemensam sak på eventsidan och lanserat det nya branscheventet Perforum som går av stapeln i Stockholm 23–24 maj.

En ny studie från GIH visar att en årlig ökning av konditionen med tre procent eller mer samvarierar med 35 procent lägre

Regeringen ökar medlen inom ramen för satsningen på fysisk aktivitet på recept, FaR, i syfte att öka förskrivningen och bidra till en

Yoga visar sig ha en betydande positiv inverkan på den kognitiva hälsan jämfört med styrke- och konditionsträning, enligt nyligen publicerad forskning. Dessutom

Enligt ett pressmeddelande från Socialdepartementet ger Regeringen två uppdrag som ska bidra till mer och uppdaterad kunskap inom området fysisk aktivitet, och

Vi är glada att meddela att Omnigym valt att följa med på vår resa som partner. Omnigym grundades i Finland 2015 på

Göteborgs universitet har genomfört en banbrytande studie som belyser det nära sambandet mellan ökad kondition och minskade sjukhusinläggningar. Forskningen, som publicerades nyligen

I samband med senaste styrelsemötet valdes Joachim König, vd för träningskedjan Wellness Studio, in i styrelsen för Friskvårdsföretagen. Wellness Studio Sverige AB

För första gången i Sverige har Cancerfonden låtit undersöka sambandet mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi. Studien visar bland annat att antalet cancerfall som