För ett aktivt Sverige

Redan idag besöker många svenskar träningsanläggningar regelbundet, men med rätt politiska reformer kan besökarna bli många fler och folkhälsan förbättras avsevärt. Friskvårdsföretagen har därför tagit fram fem politiska förslag, ett Reformpaket för folkhälsa, som gör att fler svenskar kan bli aktiva samtidigt som vi verkar för att bredda marknaden för friskvårdsföretag.

 1. Alla ska ha råd att vara aktiva
  Åtta av tio svenskar med en helt stillasittande fritid vill bli aktiva. Nära hälften, och framförallt de med låga inkomster, anser sig dock behöva stöd för att komma igång. Vi som arbetar i och nära branschen vet hur det är – ett personligt stöd och coachning är i många fall den avgörande skillnaden för om någon verkligen ska lägga om sin livsstil. Med en skattereduktion som halverar kostnaden, precis som RUT-avdraget, så tillgängliggör vi friskvårdsbranschens tjänster för de som behöver dem allra mest.
 2. Fysisk aktivitet är medicin
  Forskningen är entydig – fysisk aktivitet är en medicin som verkar både behandlande och förebyggande mot en lång rad sjukdomar. Därför är det konstigt att Fysisk aktivitet på Recept (FaR) inte värderas på samma sätt som traditionell medicin. Får du ett recept på antidepressiv medicin är denna subventionerad och ingår i högkostnadsskyddet. Får du däremot Fysisk aktivitet på Recept, vilket i många fall är en bättre medicin mot stressrelaterad psykisk ohälsa, är detta recept inte mer än en rekommendation. Den som uppsöker en träningsanläggning och en personlig tränare för att få hjälp med övningar och schemaläggning får inte något ekonomiskt stöd. Vi menar därför att Fysisk aktivitet på Recept måste subventioneras och att patientens friskvårdstjänster ska ingå i högkostnadsskyddet.
 3. Motverka de ökande sjukskrivningarna
  Sjukskrivningstalen är åter på uppgång bland anställda inom offentlig sektor. Även nu är det sjukskrivningar kopplade till stressrelaterad psykisk ohälsa som dominerar. Det finns enkla men effektiva sätt att motverka detta. En av de vanligaste orsakerna till att människor inte är aktiva är att de inte har tid – genom att införa friskvårdstimme bland samtliga offentliganställda får fler tid att träna samtidigt som sjuktalen minskar. Ett bra exempel på detta är hemvårdsförvaltningen i Halmstad, där friskvårdstimme och hälsosamtal har ökat andelen medarbetare utan sjukdagar under ett år med 400 procent sedan 2013.
 4. Aktiva barn blir mer aktiva som vuxna
  Att barn är aktiva är avgörande för Sveriges folkhälsa på lång sikt – för ju mer aktiva barn är i unga år, desto mer aktiva blir de som vuxna. Samtidigt som föreningsidrotten minskar och elitsatsning leder till uteslutning redan i tidig ålder är det många barn som inte har strukturerna för att få fysisk aktivitet i hemmet. Det är därför viktigt att grundskolan får ett större ansvar över barns aktivitetsnivå och att skolidrotten kompletteras med fysisk aktivitet, så att alla barn, oavsett hemmiljö eller förutsättningar, når upp till WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.
 5. Styrketräning för självständiga seniorer
  Varje år drabbas 17 000 svenska seniorer av höftfrakturer till följd av fall. Kostnaden för behandling uppgår till hela 14 miljarder årligen, men det är inte däri det verkliga problemet ligger. Många blir liggande på golvet tills det att hemtjänst eller familj hittar dem. Nära hälften av de drabbade kan inte återvända till sitt tidigare boende och rädslan att återigen falla går ut över aktivitetsnivå, hälsa och livskvalitet. Forskning visar dock att risken för fall och frakturer kan minskas med upp till 40 procent med hjälp av balans- och styrketräning. Forskningen visar också att styrketräning motverkar demens med upp till 30 procent samtidigt som seniorgruppträning på gym medför stora sociala vinster och ökat välmående. Ålderspensionärer bör därför få Fysisk aktivitet på Recept i preventivt syfte.