Vi vill se ett aktivt Sverige!

Med rätt folkhälsopolitiska reformer skulle samhället spara miljarder och fler svenskar må betydligt bättre. Friskvårdsföretagen har därför tagit fram fyra politiska förslag för en bättre folkhälsa:
1. Alla ska ha råd att vara aktiva. Åtta av tio svenskar med en helt stillasittande fritid vill bli aktiva, men nära hälften anser sig behöva stöd för att komma igång. Ett personligt stöd och coachning är i många fall den avgörande skillnaden för att lyckas lägga om sin livsstil. Därför föreslår vi en skattereduktion på friskvårdstjänster, utformad som RUT-avdraget, som halverar kostnaden.
2. Fysisk aktivitet är medicin. Forskningen är entydig – fysisk aktivitet är en medicin som verkar både behandlande och förebyggande mot en lång rad sjukdomar. Därför bör fysisk aktivitet på recept (FaR) värderas på samma sätt som traditionell medicin. Ett recept på antidepressiv medicin ger ett subventionerat pris och ingår i högkostnadsskyddet. Vi menar att fysisk aktivitet på recept bör subventioneras på samma sätt och att patientens friskvårdstjänster ska ingå i högkostnadsskyddet.
3. Aktiva barn blir mer aktiva som vuxna. Att barn är aktiva är avgörande för Sveriges folkhälsa på lång sikt – ju mer aktiva barn är i unga år, desto mer aktiva blir de som vuxna. Samtidigt som föreningsidrotten minskar och elitsatsning leder till uteslutning redan i tidig ålder är det många barn som inte får hjälp med fysisk aktivitet hemifrån. Det är därför viktigt att skolidrotten kompletteras med fysisk aktivitet, så att alla barn, oavsett  förutsättningar, når upp till WHO:s rekommendationer om fysisk aktivitet för barn.
4. Styrketräning för självständiga seniorer. Varje år drabbas 17 000 svenska seniorer av höftfrakturer till följd av fall och kostnaderna uppgår till 14 miljarder årligen. Många blir vid fallet liggande på golvet tills de blir hittade av familj eller hemtjänst. Forskningen visar att risken för fall och frakturer kan minskas med upp till 40 procent med hjälp av balans- och styrketräning. Dessutom kan styrketräning motverka demens med upp till 30 procent. Ålderspensionärer bör därför få fysisk aktivitet på recept i preventivt syfte.