För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen

På årsstämman den 15 maj valdes en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen. Den nya styrelsen består av: Mats Sunebäck, SATS (ordförande) Ola Helt, E3 Anders Carlbark, Actic Claes Mittjas, Medley Kristoffer Sjöberg, Activage Per Lehmann, Puls & Träning

Missa inte vårt branschmöte!

Nu på fredag, den 15 maj kl.12.00, bjuder Almega Friskvårdsföretagen in till branschmöte. Johan Holmsäter, ny nationell samordnare för att främja fysisk aktivitet och förbättrade hälsovanor, berättar om uppdraget och svarar på frågor. Därefter kommer Actiway redovisa sina senaste siffror om hur det står till i branschen. Mötet sker digitalt via Microsoft Teams. Anmälan sker […]

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader tillfaller gymanläggningar

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Regeringen har pekat ut vilka sektorer som blir aktuella baserat på SNI-koder. Det är den kod som anges till Skatteverket när du registrerat ditt företag. Enligt den lista som regeringen nu presenterat är “Drift av […]

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2020-05-15 Plats: Microsoft Teams-möte, länk skickas ut vid anmälan Tid: 13.00 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprop av närvarande medlemmar 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Justering av röstlängd 8. Verksamhetsberättelse […]

Partners

Branschansvarig

Evelina Kogsta
evelina.kogsta@almega.se
+46 72- 200 66 29

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm