Vi hälsar Ngager välkomna som ny partner

Vi är glada att presentera Ngager välkomna som ny partner till oss på Friskvårdsföretagen. Ngager är systemet som knyter ihop all personal i organisationen. Deras smarta, mobila lösning inkluderar och engagerar alla medarbetare, så att all information alltid når alla.

Vi fick en pratstund med Ngagers vd Milka Omilian för att få en bättre bild av vad Ngager är och vad de faktiskt hjälper sina kunder med.

Hur kom Ngager till och vem var det som drog igång det hela?

– Ngager grundades ur ett initiativ att förbättra ledarskapsutveckling med ett tydligt fokus på management consulting.

År 2022 markerade en vändpunkt då Ngager förvärvades av Human2Human-koncernen. Förvärvet möjliggjorde en snabbare och mer omfattande expansion av plattformen till nya marknader och branscher drivet av en vision om att inkludera alla medarbetare i deras utvecklingsresa inom organisationen. Detta koncept ledde till utvecklingen av en omfattande medarbetarresa som integrerar ledarskapsperspektivet i alla dess faser. Dessa förbättringar och utvidgningar har varit kritiska för att forma de funktioner och möjligheter som Ngager erbjuder idag.

– Denna strategiska utveckling syftade till att möta den växande efterfrågan på verktyg som effektivt kan nå ut till skrivbordslösa medarbetare, vilket är en central utmaning i många moderna arbetsmiljöer.
Genom dessa åtgärder har Ngager etablerat sig som en aktör inom ledarskapsutveckling och medarbetarengagemang, med en särskild förmåga att adressera och stödja behoven hos en diversifierad arbetsstyrka.

Hur skiljer sig Ngager från andra system för intern kommunikation och engagemang på marknaden?

– Framförallt genom vårt omfattande 360-kommunikationskoncept, där allt sker i mobilapplikationen.
I Ngager-plattformen flödar kommunikationen inte bara från toppen ner till medarbetarna utan också från medarbetarna tillbaka till ledningen. Detta möjliggör en ständig feedbackloop och en dynamisk dialog över hela organisationen.

Genom att integrera flera funktioner i en och samma app – från utbildning och onboarding till daglig kommunikation, checklistor, medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar – erbjuder Ngager en helhetslösning som täcker alla aspekter av intern kommunikation och engagemang. Denna integrerade ansats främjar inte bara effektivitet utan också medarbetarnas engagemang genom att underlätta tillgången till nödvändiga verktyg och information, vilket är särskilt viktigt för organisationer med skrivbordslösa medarbetare. Genom att konsolidera dessa funktioner minskar Ngager behovet av flera separata system, vilket förenklar användarupplevelsen och optimerar arbetsflödena inom företaget.

Vilka är de största fördelarna med att använda Ngager för företag och organisationer?

– Ngager erbjuder flera betydande fördelar för företag och organisationer som strävar efter att optimera sin interna kommunikation och medarbetarengagemang.

En av de främsta fördelarna är att plattformen skapar en känsla av trygghet hos medarbetarna genom att centralisera alla nödvändiga verktyg och information på ett och samma ställe. Detta innebär att medarbetarna alltid har lätt tillgång till allt de behöver, oavsett var de befinner sig. Denna tillgänglighet är särskilt viktig för medarbetare som inte alltid arbetar vid ett skrivbord eller som är i rörelse, vilket gör att de enkelt kan återkomma till viktig information och resurser direkt via sina mobila enheter.

Ngager fungerar också som ett starkt stöd för medarbetare när deras dagliga ledare inte är fysiskt närvarande. Plattformens verktyg för kommunikation och feedback gör att medarbetare kan fortsätta att känna sig stödda och ledda, även i frånvaro av direkt övervakning. Detta främjar inte bara medarbetarnas självständighet utan också deras förmåga att hantera arbetsuppgifter effektivt under olika omständigheter.

Sammanfattningsvis bidrar Ngagers integrerade och mobilanpassade plattform till förbättrad kommunikation och effektivitet, vilket gör den till en värdefull resurs för att stärka medarbetarens engagemang och organisatorisk sammanhållning.

Vilka utmaningar ser ni vanligtvis organisationer stöta på när de försöker förbättra sin interna kommunikation?

– En vanlig utmaning är svårigheten att inkludera alla medarbetare i kommunikationskedjan. I många fall använder organisationer flera olika kommunikationssystem och plattformar, vilket kan leda till förvirring och ineffektivitet. Medarbetare kan känna sig exkluderade om de inte har tillgång till alla kommunikationskanaler eller om de inte är medvetna om vilken kanal som används för specifik information.

Komplikationer uppstår ofta i samband med att bestämma vilken kanal som ska användas för vilka typer av information. Det kan röra sig om att avgöra vilken information som är kritisk och måste kommuniceras bredare, jämfört med information som är mindre viktig eller “nice to have”. Denna brist på centralisering och sortering av information kan skapa förvirring och minska effektiviteten i kommunikationen.

Ett effektivt sätt att hantera dessa utmaningar är att använda en centraliserad plattform som Ngager, där all viktig information kan samlas och lättillgängligt delas med alla medarbetare. Genom att centralisera kommunikationen och tydligt definiera vilka kanaler som ska användas för olika typer av meddelanden, kan organisationer minska risken för missförstånd och se till att all relevant information når rätt personer i rätt tid. Detta förbättrar inte bara kommunikationens effektivitet utan också medarbetarnas engagemang och organisationens övergripande prestanda.

Varför valde ni att teama upp med Friskvårdsföretagen?

– Valet att samarbeta med Friskvårdsföretagen grundades på övertygelsen om att det finns betydande synergier mellan våra mål och det som friskvårdsbranschen främjar. Genom att integrera våra insatser kan vi effektivt främja en bättre folkhälsa genom att uppmuntra människor till ökad fysisk aktivitet.
Vår ambition med detta samarbete är att skapa optimala förutsättningar för engagemang och välbefinnande på arbetsplatserna. Plattformen som vi erbjuder bidrar till ökad transparens kring målsättningar och förväntningar. Detta är avgörande för att minska psykisk ohälsa bland medarbetare genom att tydliggöra kommunikation och mål.

Genom samarbetet med Friskvårdsföretagen kan vi också stödja skapandet av hälsosamma arbetsmiljöer där medarbetare inte bara trivs och mår bra i sina yrkesroller, utan också engageras aktivt i sin egen hälsa och välbefinnande.

Detta partnerskap är en strategisk del av vårt åtagande att förbättra både den fysiska och mentala hälsan på arbetsplatserna, vilket är grundläggande för en hållbar och produktiv arbetsmiljö. Genom att kombinera våra styrkor med expertisen från friskvårdsbranschen kan vi gemensamt arbeta mot en mer hälsosam och engagerad arbetsstyrka.

Läs mer om Ngager här.