Våra frågor

Vi är branschens röst i samhällsdebatten och verkar för ett friskare Sverige och en välmående bransch.

Vi driver dina frågor framåt.

Vi påverkar politiken.  Som den samlande rösten för branschen är vi den naturliga samtalspartnern för beslutsfattare, politiker och myndigheter. När yttre faktorer påverkar branschen negativt är vi där och föreslår åtgärder och söker stöd. Vi bevakar lagstiftning och regleringar och är med och påverkar besluten som rör gym- och friskvårdsbranschen alltid med medlems­företagens bästa i åtanke.

Arbetar för konkurrensneutralitet. Friskvårdsmarknaden har i dagsläget olika aktörer med olika skattevillkor. Kommuner och offentlig sektor driver konkurrerande verksamhet på oren grund och föreningar med friskvårdsverksamhet för vuxna har en skattemässiga fördelar gentemot våra medlemsföretag. Vi verkar för konkurrensneutralitet på friskvårdsmarknaden genom att stävja och belysa otillåten konkurrerande verksamhet och skattemässiga obalanser.

Branschfakta. Friskvårdsföretagen representerar en bredd av friskvårdsverksamheter, allt från enskilda gymägare och familjeföretag till några av de största gymkedjorna i Sverige. Vi samlar statistik och branschfakta och kommer under 2023 publicera den första branschrapporten.

Folkhälsopolitiska reformer - för ett aktivt Sverige.

Som Sveriges största idrottsrörelse är det självklart vi tar stor plats i folkhälsodebatten, och skapar förutsättningar för att fysisk aktivitet blir en mer naturlig del av samhället. Genom att bland annat driva våra politiska förslag om skattereduktion och lägre momssats på friskvårdstjänster strävar vi efter att sänka tröskeln till fysisk aktivitet, så fler börjar träna och fortsätter träna.

En bransch i framkant.

Friskvårdsföretagen arbetar för att höja branschens anseende. Vi skapar förutsättningar för våra medlemsföretag att ligga i branschen framkant och verka för kompetensutveckling och kompetenshöjning.

Licensiering för personliga tränare. Personliga tränare blir allt viktigare för att hjälpa människor till en bättre hälsa. För att säkerställa hög kvalitet och rätt kompetens hon personliga tränare har Friskvårdsföretagen arbetat fram en nationell PT-licens.

Licensieringsrätt för utbildningar. Utbildningar på eftergymnasial nivå kan ansöka om delegerad licensieringsrätt. De elever som går en sådan utbildning vet att utbildningen möter kraven i Friskvårdsföretagens ramverk, och garanterar att eleverna på utbildningen får med sig de kunskaper som krävs för att få PT-licensen.