Senaste nytt från Kompetensrådet för PT-licens

Arbetet med att skapa och implementera en nationell PT-licens och att också ackreditera utbildningar med delegerad licensieringsrätt har pågått i flera år och fortsätter hela tiden att utvecklas. Sedan lanseringen av licensen i juni 2019 är nu närmare 1600 personliga tränare godkända och registrerade i det nationella registret www.ptlicens.se och 12 utbildningar är i dagsläget godkända för delegerad licensieringsrätt fram till 30/6-2021.

Utifrån ambitionen om att ständigt förbättra och utveckla kommer det ramverk som ligger till grund för ackrediteringen av utbildningar att uppdateras och förtydligas inför nästa ackrediteringsperiod. Det kommer också att fastställas en tidsplan som årsvis styr processen med både nyansökningar och omansökningar för skolor och dessutom kommer ansökningsförfarandet att ske direkt via en digital ansökningssida på http://www.friskvardsforetagen.se

För att arbetet med uppdatering av ramverk, ansökningsinformation och ansökningssida ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sätt kommer nästa möjlighet för skolor att ansöka om ackreditering för pt-utbildningar att gälla perioden juli 2021– juni 2022. Ansökningsmöjligheten öppnar under februari 2021 då den nya ansökningssidan också är klar att användas. Detta innebär att inga nyansökningar från skolor/utbildningar tas emot under perioden nov 2020 – jan 2021 medan däremot registreringen av Frisk-licensierade personliga tränare i PT-licens.se fortlöper som vanligt, mer information om detta finns på  https://ptlicens.se Redan pågående ansökningar handläggs utifrån den tidsplan som avtalats med respektive sökande utbildning.

Vid kommande ansökningar för ny ackrediteringsperiod kommer det uppdaterade ramverket att gälla och även alla omansökningar från nu ackrediterade utbildningar kommer att bedömas utifrån detta. Ramverket publiceras  på Friskvårdsföretegens hemsida under januari 2021 och kommer också att skickas ut till  ackrediterade skolo.

Arbetet med att skapa och implementera en nationell PT-licens och att också ackreditera utbildningar med delegerad licensieringsrätt har pågått i flera år och fortsätter hela tiden att utvecklas. Sedan lanseringen av licensen i juni 2019 är nu närmare 1600 personliga tränare godkända och registrerade i det nationella registret www.ptlicens.se och 12 utbildningar är i dagsläget godkända för delegerad licensieringsrätt fram till 30/6-2021.

Utifrån ambitionen om att ständigt förbättra och utveckla kommer det ramverk som ligger till grund för ackrediteringen av utbildningar att uppdateras och förtydligas inför nästa ackrediteringsperiod. Det kommer också att fastställas en tidsplan som årsvis styr processen med både nyansökningar och omansökningar för skolor och dessutom kommer ansökningsförfarandet att ske direkt via en digital ansökningssida på http://www.friskvardsforetagen.se

För att arbetet med uppdatering av ramverk, ansökningsinformation och ansökningssida ska kunna ske på ett smidigt och effektivt sätt kommer nästa möjlighet för skolor att ansöka om ackreditering för pt-utbildningar att gälla perioden juli 2021– juni 2022. Ansökningsmöjligheten öppnar under februari 2021 då den nya ansökningssidan också är klar att användas. Detta innebär att inga nyansökningar från skolor/utbildningar tas emot under perioden nov 2020 – jan 2021 medan däremot registreringen av Frisk-licensierade personliga tränare i PT-licens.se fortlöper som vanligt, mer information om detta finns på  https://ptlicens.se Redan pågående ansökningar handläggs utifrån den tidsplan som avtalats med respektive sökande utbildning.

Vid kommande ansökningar för ny ackrediteringsperiod kommer det uppdaterade ramverket att gälla och även alla omansökningar från nu ackrediterade utbildningar kommer att bedömas utifrån detta. Ramverket publiceras  på Friskvårdsföretegens hemsida under januari 2021 och kommer också att skickas ut till  ackrediterade skolo.

I arbetet med kvalitetssäkring av pt-utbildningar samverkar Friskvårdsföretagen som nationell partner med den europeiska organisationen Europe Active/ Professional Standards Committee, en oberoende och non-profit organisation som sedan 18 år tillbaka arbetar med europeiska branschstandards för tränings- och hälsobranschen. Organisationen bedriver också omfattande utvecklingsarbete och samverkar med forskare och experter inom relevanta områden som exempelvis träning/fysisk aktivitet, pedagogik och digital undervisning. Mer information finns på https://www.europeactive-standards.eu/es-standards