Branschen tar steg mot högre krav på personliga tränare

I takt med att allt fler svenskar köper PT-tjänster har frågan om personliga tränares kompetens blivit viktig för gym- och friskvårdsföretag. Det är en fråga om kompetensförsörjning och företagens personalbehov för att möta en stark efterfrågan, men det är också en fråga om branschens mognad och trovärdighet. Att vem som helst kan kalla sig för PT, och med anledning av att det finns oseriösa utbildningsaktörer har fått många gymföretag att reagera kraftigt. Därför har Almega Friskvårdsföretagen, ihop med flera PT-utbildningar tagit fram ett ramverk som sätter en hög miniminivå dels för de företag som utbildar PT:s,  men också för tränarna själva.

Att frågan är högaktuell blev extra tydligt när TV4-Nyheterna sände ett inslag om en person som köpt en dyr PT-utbildning men i själva verket inte fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att erbjuda en säker träning. I inslaget blev Henrik Johansson, ordförande för Almega Friskvårdsföretagen intervjuad om den licens som branschorganisationen arbetar med.

– Det tar tid att bli duktig PT – det är ett viktigt jobb som påverkar människors liv och hälsa och då krävs en hög kompetensnivå. Därför sätter vi i branschorganisationen nu den standard vi förväntar oss för att man ska få kalla sig för personlig tränare, säger Henrik Johansson till TV4-Nyheterna

Efter inslaget i TV4 medverkade Henrik Johansson även i en livesänd chatt som lyfte kringliggande frågor. Bland annat om det inte vore rimligare att PT blev en skyddad titel och att det istället är staten, och inte en branschorganisation, som utfärdar licenser.

– Det vore bra om staten istället tog det ansvaret, men vi har inte tid att vänta. Problemet finns här och nu, och då måste vi åtgärda det, säger Henrik Johansson.

För frågor kring Friskvårdsföretagens arbete för licensering av PT:s, kontakta:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52