För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

De första PT-skolorna har fått sin delegerade licensieringsrätt

Det kompetensråd som utsetts tidigare i år för att granska ansökningar från PT-skolor angående delegerad licensieringsrätt har nu lämnat sina rekommendationer till Friskvårdsföretagens styrelse. Styrelsen har fattat sitt beslut och vi kan nu med stor glädje meddela att de första skolorna fått sin delegerade licensieringsrätt. De första skolorna som fått delegerad licensieringsrätt är:    

Kompetensråd för licensiering av PT-tjänster utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har nu utsett de ledamöter som ska ingå i kompetensrådet för licensiering av personliga tränare. Mats Sunebäck, SATS Michail Tonkonogi, Professor i Medicinsk Vetenskap   Fanny Klüft Nerell, Puls & Träning Hanna Edman, Fitness24Seven Christoffer Hultén, Actic

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen

Årsstämma Almega Friskvårdsföretagen 2019-05-03   Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm Tid: 15.00   Stämmans öppnande Upprop av närvarande medlemmar Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Justering av röstlängd Verksamhetsberättelse Fastställande av balans- och resultaträkning Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Framställning från […]

Partners

PT-licensansvarig

Helena Arnold
helena.arnold@almega.se

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm