Bli medlem hos oss!

Friskvårdsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för alla som arbetar med träning och hälsa i Sverige.

Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen är ditt företag med och påverkar branschens förutsättningar, höjer branschens status och bidra till en bättre folkhälsa.

 Friskvårdsföretagen tillvaratar och främjar medlemmarnas gemensamma intressen gällande bland annat branschspecifika, politiska och arbetsgivarfrågor. Dessutom innehåller det unika möjligheter att nätverka och knyta viktiga kontakter med andra inom branschen.

Vad kostar det att bli medlem?

Årsavgiften för ett medlemskap baseras på företagets årsomsättning. Kostnaden består två delar, en medlemsavgift om 1 700 kr till Friskvårdsföretagen (ej avdragsgill) och en serviceavgift till Friskvårdsföretagarnas Service AB (avdragsgill).

Serviceavgiften baseras på föregående års omsättning, upp till ett maxbelopp om 75 000 kr (ex. moms)/år.

Kriterier för medlemskap

Medlemskap kan beviljas företag eller koncern som bedriver friskvårds-, gym- och/eller rehabiliteringsverksamhet.

  • med fullt arbetsgivar- och/eller uppdragsgivaransvar avseende arbetsvillkoren, arbetsmiljön och försäkringsskyddet avseende de anlitade medarbetarna och
  • med uttalat avståndstagande till dopning och droganvändning.

Intresserad av att bli medlem?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Som medlem måste du uppfylla kriterier för medlemskap.

Ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Friskvårdsföretagen!