Bli medlem hos oss!

Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen är ditt företag med och påverkar branschens förutsättningar, höjer branschens status och bidra till en bättre folkhälsa.

Medlems­företaget får möjlighet att vara med i rådsverksamhet, arbetsgrupper och olika påverkansgrupper. Dessutom innehåller det unika möjligheter att nätverka och knyta viktiga kontakter med andra inom branschen.

Intresserad av att bli medlem?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Som medlem måste du uppfylla kriterier för medlemskap.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Friskvårdsföretagen!

Vad kostar ett medlemskap?

Årsavgiften för ett medlemskap varierar utifrån företagets årsomsättning. Kostnaden består två delar, en medlemsavgiften 1700 kr till Friskvårdsföretagen (ej avdragsgill) och en serviceavgift till Friskvårdsföretagarnas Service AB (avdragsgill).

Serviceavgiften är 0.06% av föregående årsomsättning för den juridiska personen, avgiften kan inte överstiga 75 000 kr. På serviceavgiften tillkommer moms.

Kriterier för medlemskap

Medlemskap kan beviljas företag eller koncern som bedriver friskvårds-, gym- och/ellerrehabiliteringsverksamhet som, efter föreningsstyrelsens prövning, befunnits bedriva verksamhet på kommersiella grunder

  • med ekonomisk stadga utan förestående risk för obestånd eller belastande skatte- och löneskulder,
  • med fullt arbetsgivar- respektive uppdragsgivaransvar avseende arbetsvillkoren, arbetsmiljön och försäkringsskyddet avseende de anlitade medarbetarna och
  • med uttalat avståndstagande till dopning och droganvändning.