Nytt advisory board och kompetensråd på plats!

I samband med senaste styrelsemötet valdes Helena Arnold, Brian van den Brink och Åsa Änghede in i Friskvårdsföretagens kompetensråd och advisory board.

  • Kompetensrådet handhar frågor om ackreditering av PT-utbildningar och om FRISKs individuella PT-licens.

 

  • Vårt nyinrättade advisory board har till syfte att arbeta med av styrelsen beslutade och prioriterade frågor: bland annat PR- och kommunikationsfrågor, evenemang och partnerskap/samarbeten.

Vi ser fram emot att tillsammans med Helena, Brian och Åsa ta avstamp mot nya höjder. Vi har ambitiösa planer för FRISK och med denna pusselbit på plats har vi möjlighet att äntligen sätta planerna i verket, säger ordförande Katarina Andersson.