Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Rekommendationer från Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen uppmanar samtliga av våra medlemmar att följa rekommendationer och instruktioner från svenska myndigheter. Vi ser mycket allvarligt på det läge Coronaviruset har skapat vilket ställer stora krav på både gym och gymbesökare. Detta förutsätter att vi arbetar detaljerat med hur träningen på våra gym ska bedrivas och hur vi och våra medlemmar ska säkerställa att smittspridning inte sker.

Vi rekommenderar följande åtgärder på gymmen för att minimera risken för smittspridning:

* Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övervaka utvecklingen noga. Var redo att vidta nödvändiga åtgärder om situationen skulle förändras
* Öka frekvensen på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc).
* Öka tillgängligheten på handdesinfektion på anläggningarna
* Minska antalet personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare
* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt
* Exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer (exempelvis Yoga)
* Ta bort klasser där kroppskontakt förekommer
* Gällande samtlig personal är att vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom kommer personen i fråga inte att befinna sig på någon av anläggningarna

Information till er som har bad
• Följ Svenska Badbranschföreningens rekommendationer
• Kom ihåg att desinficering av klor i bassängvatten tar död på både virus och bakterier

Information till gymbesökarna
* Om du känner dig frisk – välkommen att träna!
* Var extra noga med handhygienen
* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt det
* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på
* Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!

Andra åtgärder som vi ser att aktörer har vidtagit är att erbjuda riskgrupper att frysa sina medlemskap och skapa träningsprogram för den som hellre tränar hemma under den här perioden. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt för att begränsa smittspridningen.