Cancerfonden: Övervikt och obesitas är nu den tredje största riskfaktorn för cancer

För första gången i Sverige har Cancerfonden låtit undersöka sambandet mellan cancer, levnadsvanor och socioekonomi. Studien visar bland annat att antalet cancerfall som kan kopplas till våra levnadsvanor är drygt 16 000 per år.

På förstaplats bland levnadsvanor är rökning fortfarande den största riskfaktorn för cancer och står för totalt 6,3 procent av alla cancerfall.

Övervikt och obesitas (tidigare kallat fetma) kan nu kopplas till cirka tre procent av alla cancerfall, vilket motsvarar cirka 2 000 cancerfall per år. Därmed är kroppsvikt nu den tredje största riskfaktorn för cancer kopplat till levnadsvanor och kan härledas till 13 olika cancerformer.

– Det finns onödigt lidande att undvika och liv att rädda, det är 16 000 cancerfall som hade kunnat undvikas varje år. Men det kräver att politiken tar ansvar för att jobba mot tydliga och konkreta mål i kampen mot cancer, inte minst i det förebyggande arbetet. Annars kommer vi fortsätta se en stor ökning av cancerfall som hade kunnat förebyggas, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från Cancerfonden.