Studier visar att yoga bidrar till att öka mental och fysisk hälsa

Alltmer forskning tyder på att yoga kan bidra till att bevara och/eller öka mental och fysisk hälsa.

Genom att analysera 33 studier bekräftade forskare vid Harvard att yoga förbättrar gångförmågan och benstyrkan hos äldre, vilket effektivt skyddar mot åldersrelaterad bräcklighet.

En studie från Mass General visade att regelbunden hot yoga halverade depressionstecken.

En studie från Oregon visar att åtta veckor av kombinerad mindfulness-meditation och yoga minskade kronisk smärta hos 89 procent av deltagarna.

Uppmuntrade av positiva resultat planerar forskare att genomföra fler studier för att förstå mekanismerna bakom sambandet mellan sinnet och kroppen.

Även om det inte är en lösning för alla så har har meditativ rörelse en stor potential som ett potent verktyg för att behandla en mängd olika hälsoproblem. Och även om vi idag kanske inte vet exakt finns det växande bevis för att det potentiellt kan vara lika effektivt som läkemedelsinterventioner.