KOMPETENSRÅDET. Ny ledamot

Kompetensrådets sammansättning har förändrats nyligen.

De ledamöter som finns kvar sedan tidigare är:

Helena Arnold (sammankallande)
Hanna Edman, The OmniGym
Mikael Wedin, SATS

Nytillskott:
Tonia Ålund, Medley

Vi önskar Tonia varmt välkommen, och tror att hon kommer göra ett toppenjobb!

Tonia Ålund