PANDEMIN. Uppdaterad info inför den nya pandemilagen

Almega Friskvårdsföretagen har skickat in remissvar till den nya föreslagna pandemilagen och haft dialoger med flera olika involverade parter. Vi har även varit remissinstans för FHMs nya föreskrifter.

Vi har lyft ett antal frågeställningar samt begärt förtydliganden så att föreskrifterna ska bli så enkla som möjligt att följa. Många av de föreslagna föreskrifterna anser vi redan görs sedan lång tid tillbaka. Det viktiga (och bra) med den nya lagen är att det blir lättare för ALLA att göra likadant.

Sannolikt så kommer de nya föreskrifterna att innebära en del merarbete, eventuella personalförstärkningar och ommöblering av träningsredskap.

Vi fortsätter såklart vår dialog med FHM men vi vill poängtera att det viktigaste just nu är att ALLA tar ansvar, ingen har råd att slarva med kommande riktlinjer för ingen vill att branschen stängs ner.