Ny GIH-studie: Ökad kondition minskar risk att drabbas av prostatacancer

En ny studie från GIH visar att en årlig ökning av konditionen med tre procent eller mer samvarierar med 35 procent lägre risk att drabbas av prostatacancer.

– Resultatet visar på den potentiella betydelsen av att försöka förbättra sin kondition för män som vill undvika att drabbas av prostatacancer, säger Kate Bolam, forskare vid GIH och studiens försteförfattare.

Studien är baserad på 57 652 män från den arbetande svenska befolkningen som genomfört två konditionstest på cykel i samband med en hälsoprofilbedömning någon gång mellan åren 1982 och 2019.

Data kommer från hälsoföretaget HPI, Health Profile Institute. I genomsnitt var det 4,9 år mellan de två konditionstesterna. Förutom konditionstestet, mätning av vikt, längd och blodtryck, så svarade männen på frågor om levnadsvanor och upplevd hälsa. Efter det sista konditionstestet följdes männen i nationella register under i genomsnitt 6,7 år, och man kunde identifiera att 592 män drabbades av prostatacancer och 46 män dog till följd av prostatacancer. Män som drabbats av prostatacancer innan sista konditionstestet exkluderades.

Resultatet visade att en ökning i kondition mellan testerna, samvarierade med en signifikant lägre risk att drabbas av prostatacancer under uppföljningstiden. En liknande trend sågs för risken att dö av prostatacancer, men den riskminskningen var inte signifikant, troligen på grund av att det var få män som dött av prostatacancer i studien.

Deltagarna delades också upp i tre grupper; de som försämrat sin kondition med tre procent eller mer per år, de som ökat sin kondition med tre procent eller mer per år, och de som vart stabila i kondition (- tre procent till + tre procent per år). De vars kondition hade förbättrats med tre procent eller mer per år hade 35 procents lägre risk att utveckla prostatacancer, jämfört med gruppen som försämrat sin kondition.

– Det som är nytt här är att vi hos en stor grupp män kunnat undersöka förändring av kondition mellan två upprepade mätningar, och risken för prostatacancer. I tidigare studier har man oftast studerat konditionen vid en tidpunkt, och då har en högre kondition många gånger samvarierat med en högre risk för just prostatacancer, säger Elin Ekblom Bak, docent vid GIH och studiens sisteförfattare.

– Det är dock viktigt att poängtera att detta är en så kallad observationsstudie, och vi kan inte helt uttala oss om orsak och verkan. En viktig faktor som vi inte kunnat undersöka är betydelsen av genetik i sammanhanget, säger Kate Bolam.

Studien är framtagen av HPI-gruppen på GIH.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Sports Medicine.