WHO-rapport: Varning för ökad stillasittande – risk för allvarliga hälsoproblem

Världshälsoorganisationen, WHO, varnar nu i en ny rapport att 31 procent av alla vuxna globalt är för stillasittande.

“Det är absolut oroande. Jag tror dock att siffrorna kan vara något underskattade,” säger Elin Ekblom Bak, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan till svt.se.

WHO:s rapport, som först publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, avslöjar att 1,8 miljarder människor världen över inte nådde upp till rekommenderade nivåer av fysisk aktivitet under 2022. En särskilt alarmerande trend är att antalet stillasittande vuxna har ökat med fem procentenheter sedan 2010.

För att bibehålla god hälsa rekommenderas det att vuxna ska ägna sig åt 150 minuter måttligt intensiv träning eller 75 minuter intensiv träning per vecka.

“Vid måttlig intensitet upplever man det som något ansträngande. Man blir varm och det kan bli lite svårt att prata med kompisen bredvid,” förklarar Elin Ekblom Bak.

Det är uppenbart att människor måste bli mer medvetna om sin aktivitetsnivå och göra fysisk aktivitet till en del av sin dagliga rutin för att förebygga allvarliga hälsoproblem i framtiden.