Om oss

Vi samlar Sveriges gym- och friskvårdsföretag.

Almega Friskvårdsföretagen är en branschorganisation för gym- och friskvårdsföretag i Sverige. Vi är branschens röst i samhällsdebatten och verka för ett aktivare Sverige och en välmående bransch.

Friskvårdsföretagen, som kort kallas FRISK, grundades 2003 för att samla verksamheter som bedriver friskvård, gym och rehabilitering. Branschen var på den tiden en ung och spretig bransch, men genom åren har mycket arbete gjorts för att öka kvalitén och höja kunskapen inom branschen. Över de senaste decennierna har Sverige haft en positiv trend gällande fysisk aktivitet. Varje år ökar utbudet av träning och Sverige är idag ett av de länder i Europa där högst andel av befolkningen tränar på privata träningsverksamheter.

Styrelsen

Friskvårdsföretagen är en ideell organisation där styrelsen består av representanter från våra medlemsföretag. Representanter till styrelsen väljs varje år på årsstämman i maj. Styrelsen har det yttersta ansvaret för Friskvårdsföretagens arbete.

Katarina Andersson (ordförande)
Jens Danerhall, Actic
Daniel Almgren, Medley
Karolina Gutke, SATS
Joanna Järf, Form Gotland
Joachim König, Wellness Studio

Vi ingår i Almega

Friskvårdsföretagen ingår i Almega Tjänste­företag, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn.

Almega arbetar närings- och arbetsgivarpolitiskt med att påverka beslutsfattare i frågor som är gemensamma för alla tjänste­företag, såsom företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor, och bedriver tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra kollektivavtal.