För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Ny styrelse i Almega Friskvårdsföretagen

Vid årsstämman den 21 maj valdes det en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen. Den nya styrelsen består av följande ledamöter; Åsa Änghede, Medley (ordförande) Ola Helt, E3 Katarina Andersson, STC Mari Winarve, SATS Anders Carlbark, Actic Kristoffer Sjöberg, Activage

Uppdaterad info inför den nya pandemilagen

Almega Friskvårdsföretagen har skickat in remissvar till den nya föreslagna pandemilagen och haft dialoger med flera olika involverade parter. Vi har även varit remissinstans för FHMs nya föreskrifter. Vi har lyft ett antal frågeställningar samt begärt förtydliganden så att föreskrifterna ska bli så enkla som möjligt att följa. Många av de föreslagna föreskrifterna anser vi […]

Bli medlem

Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen bidrar du till arbetet för att stärka branschens position och verka för en bättre svensk folkhälsa och får hjälp i frågor om osund konkurrens. Kontakta branschansvarige Evelina Kogsta för mer information. Ansökan om medlemskap i Almega Friskvårdsföretagen Vill du bli medlem?Skicka in blanketten till Almega FriskvårdsföretagenBox 555 45SE-102 04 Stockholm

Almega Friskvårdsföretagens initiativ till kompetenshöjning för gruppträningsinstruktörer

Under 2020 har Friskvårdsföretagen på önskemål av medlemsföretagen tagit initiativ till ett kompetens- och kvalitetshöjande arbete gällande gruppträningsinstruktörer (GTI). En fokusgrupp har utsetts av styrelsen där förslag på handlingsplan ska tas fram. Arbetet inriktas på att komplettera och bredda kompetensen på individuell nivå för GTI och de företag/organisationer där de verkar och det är i […]

Partners

PT-licensansvarig

Helena Arnold
helena.arnold@almega.se

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm