Pressmeddelande: Antalet Fysisk aktivitet på recept sjunker i Sveriges regioner

Antalet utfärdade recept på fysisk aktivitet (FaR) har minskat de senaste åren. FaR är en metod att både förbättra patienters hälsa och minska sjukvårdskostnaderna för regionerna. Mellan 2019 och 2022 har antalet FaR-remisser sjunkit med åtta procent.

Möjligheten för sjukvården att skriva ut fysisk aktivitet som behandling till patienter har funnits sedan början på 2000-talet. Syftet är att förbättra patienters hälsa då många av de stora folksjukdomarna handlar om livsstilsfaktorer. Genom träning och fysisk aktivitet går det att nå betydligt bättre medicinska resultat än genom att bara använda läkemedel.

En kartläggning som Friskvårdsföretagen gjort i samtliga Sveriges regioner visar att det sammantaget varit en nedgång i antalet utskrivna FaR-remisser de senaste åren.

“Sedan FaR infördes har det varit en mycket uppskattad modell för både sjukvården och patienterna. Att remisserna nu går ner är oroande, särskilt som pandemin snarare borde ha inneburit ett större behov av fysisk aktivitet. Vi borde ha mer fysisk aktivitet i Sverige, inte mindre”, säger Katarina Andersson, ordförande för Friskvårdsföretagen.

Kartläggningen visar även på stora skillnader mellan regionerna. Bäst är Västra Götaland och Västernorrland där 20 000 respektive 12 000 FaR-recept skrivs ut varje år. I botten ligger Kalmar och Gävleborg där endast något hundratal FaR-remisser skrivs ut.

“Siffrorna är tyvärr inte helt jämförbara mellan regionerna. Ett problem är just att det inte finns någon enhetlig modell för rapportering av FaR. I vissa regioner räknar de samtal med patienten om fysisk aktivitet, medan i andra regioner är det antalet registrerade recept. I våra kontakter med regionerna framträder en tydlig bild. FaR är mycket uppskattat, men många är osäkra på hur det går till och framför allt hur det ska följas upp. Här behöver det bli mycket tydligare riktlinjer från nationell nivå”, säger Katarina Andersson.

Om FaR

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. Metoden utvecklades av dåvarande Statens folkhälsoinstitut i samband med det nationella initiativet Sätt Sverige i rörelse 2001. Idag står Sveriges regioner som huvudmän för arbetet med FaR. Läs mer om FaR i Folkhälsomyndighetens rapport från mars 2022.

För ytterligare information eller frågor:

Katarina Andersson, tel 0739-40 99 00