Möt styrelseledamot Joanna Järf

Med sina snart 30 år i branschen är vi stolta att nu ha Joanna Järf ombord i styrelsearbetet!

“Vi har enorm kunskap om träning och hälsa på träningsanläggningar runt om i Sverige och jag vill att vi som branschorganisation ska främja för samarbete i branschen för att stärka vår ställning i frågor kring hälsa.” säger Joanna.

Som branschorganisation finns vi för att hjälpa medlemsföretagen att växa och företräda medlemmarna i politiska frågor och bli en seriös aktör i frågor kring hälsa i samhället.

“Vi behöver synas och ge vår bransch en starkare position.
Jag hoppas kunna bidra med erfarenhet och kunskap efter snart 30 år i branschen.”

Varmt välkommen!