Kartläggning av friskvårdsmotioner

Friskvårdsföretagen har under hösten kartlagt alla riksdagsmotioner som kommit in under den allmänna motionstiden som berör friskvårdsområdet, och funnit att det finns flera riksdagsledamöter som snappat upp och driver våra förslag.

Det gäller bland annat motioner om att högkostnadsskyddet i vården ska omfatta fysisk aktivitet på recept (FaR), att seniorer i högre utsträckning ska få FaR i förebyggande syfte och att vidareutveckla friskvårdsbidraget.

Här kan du leta igenom årets friskvårdsmotioner. Använd olika filter och sökord.

Vad händer nu?

Vi kommer att fortsätta arbetet genom att upprätta kontakt med de riksdagsledamöter som vi anser arbetar i rätt riktning, och lyfta fram goda motioner på olika sätt i sociala och traditionella medier.