Auktorisation

Under 2017 påbörjade Friskvårdsföretagen ett auktorisationsarbete ihop med flera av Sveriges ledande PT-utbildningsföretag. Arbetet har resulterat i förslag som Friskvårdsföretagens styrelse behandlar under 2018, som bland annat inkludera certifiering av PT-kompetens och auktorisation av träningsanläggningar. Mer om detta kommer under hösten 2018.