Licensiering

Sverige behöver fler duktiga personliga tränare. Samtidigt är det ett problem att PT inte är en skyddad titel, vilket innebär att vem som helst kan kalla sig PT – oavsett utbildningsnivå. Det gör det svårt för gymföretag att veta vilka de ska anställa, och det gör det svårt för konsumenter att veta vilken PT som håller måttet.

Under 2019 har gym- och friskvårdsföretagens branschorganisation, Almega Friskvårdsföretagen, infört en licens för personliga tränare, och i samband med detta har vi också ackrediterat svenska PT-utbildningar för delegerad licensieringsrätt. En licens som innebär att man fått gym- och friskvårdsbranschens godkännande som en kunnig PT mot slutkund – men också som en anställningsbar PT för arbetsgivare.

Vi har därför tillsatt ett kompetensråd, vars ansvar är att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad licensieringsrätt
• godkännande av examinatorer
• slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad licensieringsrätt
• granska inkommande ansökningar
• kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• skapa examination av det praktiska delmomentet

Kompetensrådet består av personer med relevant kompetens: erfarenhet av att vara personlig tränare, erfarenhet av att rekrytera personliga tränare och/eller erfarenhet av att utbilda personliga tränare. Du kan läsa mer om kompetensrådet här

I juni 2019 lanserades ptlicens.se där du kan ansöka om licens, söka efter licensierade personliga tränare och läsa mer om vilka skolor som fått delegerad licensieringsrätt.

Ramverk licensiering av personliga tränare