Auktorisation

 Under 2017 påbörjas Friskvårdsföretagens auktorisation av företag och PT-kompetens. För att bli auktoriserad krävs att din anläggning och dina anställda uppfyller branschens krav för professionell och säger friskvård. Auktorisationen syftar till att ge din anläggning en konkurrensfördel, samtidigt är det ett avgörande steg i arbetet för att ta våra medlemmar närmare folkhälsopolitiska satsningar.