Licensiering

Under 2017 påbörjade Friskvårdsföretagen ett licensieringsarbete ihop med flera av Sveriges ledande PT-utbildningsföretag. Arbetet har resulterat i förslag som Friskvårdsföretagens styrelse behandlat under 2018, som bland annat inkluderar certifiering av PT-kompetens och licensiering av träningsanläggningar. 

Nästa viktiga steg i processen är att tillsätta ett kompetensråd, vars ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad licensieringsrätt
• godkännande av examinatorer
• slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad licensieringsrätt
• granska inkommande ansökningar
• kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• skapa examination av det praktiska delmomentet

Kompetensrådet ska bestå av fem-sju personer med relevant kompetens: erfarenhet av att vara personlig tränare, erfarenhet av att rekrytera personliga tränare och/eller erfarenhet av att utbilda personliga tränare. Ledamöterna av kompetensrådet får räkna med cirka två timmars granskning per ansökan, och därefter cirka tio timmars genomgångsmöten med rådet. Det kommer att utgå ett årligt arvode till de ledamöter som är verksamma i kompetensrådet.

Friskvårdsföretagen efterfrågar nu nomineringar till kompetensrådet. Vet du någon som är lämpad att vara verksam i kompetensrådet, tveka inte att skicka in din nominering till evelina.kogsta@almega.se. Vi vill ha din nominering senast den 28 februari.