INTRODUKTION AV ACKREDITERADE UTBILDNINGAR. Jakobsbergs folkhögskola
Publicerat 29 november 2021
Detta inlägg är en del av en serie där Friskvårdsföretagen presenterar samtliga utbildningar som är ackrediterade att dela ut vår pt-licens. Du ser hela listan här.
Jakobsbergs folkhögskola har haft sin ackreditering sedan 2019. Biträdande rektor Johan Wahlberg svarar på våra frågor.
– Varför valde ni att ansöka om delegerad licensieringsrätt?

Vi ansökte för att stärka våra deltagares konkurrenskraft på arbetsmarknaden och för att synliggöra kvaliteten i vår utbildning.

– Hur många PT-studenter har ni per årskull?

Vi utbildar 15-20 PTs per år.

– Hur många studenter har sammanlagt tagit examen från er PT-utbildning?

Vår utbildning i nuvarande form har bedrivits med en retroaktiv licensieringsrätt sedan 2013. Vi uppskattar att ungefär 130-180 personer har tagit sin PT-licens sedan dess.

– Har ni någon särskild inriktning eller fokus på er PT-utbildning, eller vänder ni er till någon särskild målgrupp?

Vi utbildar personliga tränare specialiserade mot hälsa, prestation och manuell behandling. Vår praktiskt inriktade utbildning omfattar över 1500 timmar varav de flesta är lärarledda av våra branschnära och pedagogiskt skickliga lärare. Utbildningen är CSN-berättigad och med låga kursavgifter.

– Vad innebär ackrediteringen för er?

En möjlighet att synliggöra kvaliteten i vår utbildning och stärka våra deltagares konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Dessutom stärker den yrkesgruppen och sållar bort oseriösa utbildningsaktörer.

"Vi ansökte för att stärka våra deltagares konkurrenskraft på arbetsmarknaden"

Läs mer på ptlicens.se.
Följ oss i våra sociala kanaler: