Licensiering

För att undvika oseriösa aktörer, höja branschens status, och garantera alla tränande svenskar hög kvalitet när de möter sin personliga tränare har Almega Friskvårdsföretagen tagit fram en licens för personliga tränare. Den kallas kort och gott för PT-licens.
0
Antal licensierade PT:s
Licensen lanserades under 2019 och är framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter och experter från svenska träningsföretag. Vägledande har varit att kraven som ställs för licensen ska möta arbetsgivarnas kompetenskrav vid anställning av personliga tränare. På så sätt får arbetsgivaren den kompetens de behöver, licensierade PT:s kan vara trygga i att de har en kompetens som ger jobb, och den vanliga, tränande, svensken som anlitar en PT kan på förhand veta att denne når en viss kompetensnivå – en tydlig konsumentupplysning helt enkelt!

Licens för tränare

licens-pt-licensiering-tränare
En PT kan få licensen genom att plugga en PT-utbildning som har tillåtelse att licensiera sina elever, eller genom att göra ett praktiskt och ett teoretiskt prov efter avslutad utbildning. En licensierad personlig tränare får en sån här stämpel att visa upp som ett tydligt tecken på sin kompetensnivå. Den kan man använda på sina sociala medier, på sin hemsida, eller i andra forum där det är viktigt att man får veta att tränaren har licensen.
Du kan se om din PT är licensierad licensen i listan över licensierade PT:s här!

Licensieringsrätt för utbildningar

En utbildning som har delegerad licensieringsrätt syns istället med den här stämpeln. Den visar att utbildningen mött kraven i ramverket som tagits fram för delegerad licensieringsrätt, och garanterar att eleverna på utbildningen får med sig de kunskaper som krävs för att få PT-licensen. Utbildningarnas ansökningar bedöms utifrån ramverket av ett kompetensråd som tillsätts varje år.
Se vilka skolor som är ackrediterade att dela ut PT-licensen här!
ackrediterad-ptutbildning-friskvardsforetagen
För att samla allt vad licensen innebär har vi skapat hemsidan ptlicens.se. Där kan du söka efter alla licensierade PT:s och skolor, ansöka om att få göra proven, eller som skola ansöka om att få delegerad licensieringsrätt.

Våra tips...

...till allmänheten.


Fråga efter licensieringen när du ska anlita en PT.


Då skapas efterfrågan på kompetenta PT:s, och oseriösa aktörer försvinner successivt.

... till dig som PT.

Läs en utbildning som ger licensen vid examen.

Visa upp din licens och förklara vad den innebär och varför den är viktig.

Uppmuntra dina kollegor att skaffa licensen.

...till dig som arbetsgivare.

Anställ bara PT.s som har licensen.

Uppmuntra dina redan anställda att skaffa licensen.

Det blir inte bara enklare för dig att bedöma den arbetssökandes kompetens – tillsammans höjer vi snittkompetensen och statusen på hela yrkeskåren.
Vill du veta ännu mer?
Kolla igenom vår andra hemsida ptlicens.se.
Kontakta vår PT-licensansvariga Helena Arnold.