För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Förlängd deadline för ansökan om PT-licens genom arbetslivserfarenhet

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har beslutat att förlänga möjligheten att ansöka om vår licens genom verifierad arbetslivserfarenhet till 31/3 – 2020. Det är dock fortfarande minst 700 arbetade timmar mellan år 2017-2019 som avses, och det är alltså endast möjligheten att skicka in ansökan som förlängts.

Schema för branschdag i Göteborg

Snart ses vi i Göteborg! Så här ser schemat ut: 09.00 Mingel och kaffe 10.00 Välkomna 10.05 Friskvårdsföretagens förslag för en bättre folkhälsopolitik 10.20 Nu lyfter vi branschen – Mats Sunebäck om arbetet med PT-licensen 11.00 Kaffe 11.20 Presentation och samtal med våra partners 12.00 Lunch 13.00 Paneldebatt med politiker: Varför dröjer friskvårdsreformerna?

Branschdag i Göteborg och seminarium i Stockholm

SAVE THE DATES! “Seriositet i branschen – så fungerar Friskvårdsföretagens PT-licens” Kom och ät frukost med oss, och passa på att ställa dina frågor om vår PT-licensiering. Den 25 oktober ses vi i Almegas lokaler i Stockholm på Sturegatan 11. Anmälan sker till evelina.kogsta@almega.se. Branschdag i Göteborg Den 8 november arrangerar vi årets andra branschdag […]

Kallelse till extrastämma

Kallelse till extra årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2019-11-15 Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm Tid: 13.00 1. Stämmans öppnande 2. Upprop av närvarande medlemmar 3. Val av två justeringsmän 4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Justering av röstlängd 6. Fastställande av årsavgift 7. Stämmans avslutande Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-11-01. Endast […]

Partners

PT-licensansvarig

Helena Arnold
helena.arnold@almega.se

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm