För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader tillfaller gymanläggningar

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Regeringen har pekat ut vilka sektorer som blir aktuella baserat på SNI-koder. Det är den kod som anges till Skatteverket när du registrerat ditt företag. Enligt den lista som regeringen nu presenterat är “Drift av […]

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2020-05-15 Plats: Microsoft Teams-möte, länk skickas ut vid anmälan Tid: 13.00 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Upprop av närvarande medlemmar 5. Val av två justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Justering av röstlängd 8. Verksamhetsberättelse […]

Information om branschdag och årsmöte

Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställer Almega Friskvårdsföretagen in branschdagen som var planerad i Stockholm den 15 maj. Årsmötet kommer att genomföras som planerat den 15 maj men i digital form. Kallelse och länk till årsmötet kommer att skickas ut separat.

Reformpaket för folkhälsa

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uttalande

I rådande Corona-kris litar Almega Friskvårdsföretagen till landets experter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är de som guidar beslut och agerande. Med anledning av Corona-krisen är det många som har frågor gällande träning i allmänhet och träning på gym och friskvårdanläggningar i synnerhet. Här svarar vi på några av dem. SKA MAN FORTSÄTTA TRÄNA? Absolut! Känner du […]

Partners

PT-licensansvarig

Helena Arnold
helena.arnold@almega.se

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm