Yoga effektivt för att stärka hjärnhälsa hos personer över 55 år

Yoga visar sig ha en betydande positiv inverkan på den kognitiva hälsan jämfört med styrke- och konditionsträning, enligt nyligen publicerad forskning. Dessutom indikerar studien att regelbunden yoga kan spela en viktig roll i att förebygga demens hos individer över 55 år.

Fysisk aktivitet har länge betraktats som en viktig faktor för att förbättra kognitiva funktioner, men tidigare studier har ofta presenterat varierande och till och med motsägande resultat. Den senaste forskningen har nu samlat och analyserat effekterna av fysisk träning på olika aspekter av den kognitiva hälsan, inklusive minnesfunktion, uppmärksamhet, beslutsfattande och förmågan att bearbeta information snabbt.

Enligt forskarna är resultaten från studien klara och tydliga – styrketräning och aerobisk motion, som främst fokuserar på att förbättra kondition och syreupptagningsförmåga, visar sig ha en begränsad inverkan på den kognitiva förmågan.

Däremot uppvisar yoga en måttlig positiv påverkan på den kognitiva förmågan och har större potential att medföra påtagliga förbättringar i kognitiva funktioner.

Studiens resultat indikerar även att kontinuerlig och regelbunden praktik av yoga över en längre tidsperiod är mer gynnsam för att stärka den kognitiva förmågan än sporadisk träning. Dessutom framhåller forskningen att yoga kan ha en större potential att förhindra åldersrelaterad kognitiv nedgång, inklusive demens, jämfört med traditionell styrketräning och konditionsträning.

– Yoga kombinerar andningskontroll med olika fysiska övningar, vilka påverkar autonoma nervsystemet och nedreglerar sympaticusaktiviteten. Det är helt enkelt en metod för att hantera och motverka stress vilket förbättrar emotionell kontroll, kroppskontroll, välbefinnandet samt förbättrar uppmärksamhet, minne och andra kognitiva funktioner, säger forskaren Peter Blomstrand vid Hälsohögskolan vid Jönköping university.

Yoga rekommenderas för äldre

Forskarna rekommenderar därför att yoga eller liknande aktiviteter som till exempel tai chi eller qigong bör integreras i äldre människors regelbundna träningsrutiner för att upprätthålla en bra kognitiv hälsa.

– För att få en förbättrad kroppslig, mental och kognitiv hälsa är det viktigt med en fysisk och aktiv ålderdom. Vi rekommenderar att träna både styrka, kondition och någon form av yoga för att ha ett friskt och hälsosamt åldrande där yogan hjälper till att få en bra kognitiv hälsa, säger forskaren Nerrolyn Ramstrand vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Länk till studien.