Spaningar från EuropeActive International Standards Meeting i Madrid

Foto: EuropeActive

Det 14:e International Standards Meeting (ISM), EuropeActives huvudevent för utbildningsleverantörer, arbetsgivare, utövare och andra nyckelaktörer inom tränings- och fysiska aktivitetsutbildningssektorn, ägde i förra veckan rum i Madrid.

Under temat ”Skills and Workforce Development Towards EuropeActive’s 2025 Horizon” fick deltagarna ovärderliga insikter från europeiska träningsstandardsexperter och ledare som är avgörande för att ytterligare professionalisera och höja kompetensen inom vår sektor genom yrkesstandarder.

ISM inleddes med ett varmt välkomnande till publiken av Gabriel Saez, grundare av Ingesport, samt EuropeActives president, David Stalker. Detta satte tonen för evenemanget och skapade en atmosfär av gästfrihet och samarbete.

David Stalker. Foto: EuropeActive

Efter välkomsttalet presenterade utbildningsdirektören Julian Berriman en insiktsfull översikt över aktuella aktiviteter och framtida strategi för standarder, ackreditering av utbildningsanordnare och det europeiska registret över professionella inom träning (EREPS).

Fokus i Berrimans föreläsning låg på mångfald och karriärvägar inom branschen och det betonandes att det finns en plats för alla.

Melody Ding – forskare från Australien – diskuterade de ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelarna med fysisk aktivitet. Hon underströk vikten av att stanna längre i skolan och idrotten för ett bättre och längre liv, samt miljöfördelarna med lägre CO2-utsläpp.

Ding presenterade dock även en “reality check” – 28% av vuxna når inte WHO:s rekommendation om 150 minuters fysisk aktivitet per vecka, och 79% av barnen når inte rekommendationen om 60 minuter om dagen. Hon föreslog att oavsett aktivitetsnivå är kost en viktig komponent och att man bör överväga både mänsklig och planetär hälsa.

Melody Ding. Foto: EuropeActive

Alfonso Jiménez från ThinkActive uttryckte oro över att branschen inte investerar tillräckligt i de personer som levererar själva tjänsterna, såsom träning- och hälsa. Exempelvis att en personlig tränare idag har samma lön som för 20 år sedan(!).

Paneldiskussion

  • Diskussionen fokuserade på utbildningsleverantörer, gymoperatörer och bedömningar. Det talades om gemensamma bedömningar och ett gemensamt teoretiskt prov för olika nivåer, där kunskap kan mätas. Frågan om hur praktiska prov ska hanteras togs upp, liksom möjligheten att anpassa ett generellt teoretiskt prov för varje land.
  • Även vikten av kunskap och att testa denna betonades. Diskussionen rörde sig vidare kring hur standarder kan omvandlas till kvalifikationer och kvalitetssäkring av en organisation i Storbritannien, möjligen CIMSPA.
  • Det nämndes att utbildningsleverantörer vill behålla sina unika kvalifikationer och endast bedöma vissa “saker”. Frågan om värdet av EREPS för studenter togs upp, med tanke på att EREPS har lågt värde i många länder och utbildningsleverantörer är missnöjda.

Dag 2 – De nya standarderna för fysträning (strength- and conditioning), bedömningslösningar i en digital värld och hälso-/livsstilscoachning

Foto: EuropeActive

Fokus låg på standarder för styrke- och konditionsträning samt argument för varför de bör finnas. Diskussionen inkluderade var gränsen går mellan personliga tränare och strength and conditioning-coacher, och hur detta ser ut i olika länder.

Ari Langinkoski fördjupade sig i rollen som hälso-/livsstilscoacher inom fitnessbranschen. Med fokus på att ge större klarhet och förståelse för denna roll, visade Langinkoski och paneldeltagarna de avgörande aspekterna av hur dessa yrkespersoner formar landskapet inom branschen.

Sessionen betonade inte bara de spännande möjligheterna som hälso-/livsstilscoacher har, utan underströk även vikten av pågående forskning och samarbete för att anpassa sig till branschens ständigt föränderliga krav.

NEPPE-projektet, presenterat av Dr. Anna Szumilewicz, utforskade utmaningarna och möjligheterna med digital träning. Hennes presentation gick in på hur onlineträningsplattformar formar yrkeskompetenser inom träning och visade både styrkor och potentiella områden för förbättring.

Övergripande reflektioner

  • Överlag för de två dagarna låg tyngdpunkten på frågor om mångfald, utbildningsstandarder, branschens ekonomiska och sociala påverkan, samt specifika utmaningar och projekt inom träningsindustrin.
  • Sett ur ett svenskt perspektiv ligger vi väldigt långt fram i alla olika aspekter av branschen och respekteras högt av resterande länder, både vår standard på träningsanläggningar samt nivå på utbildningar.

Tack till Calle ArnoldImprove Educations för stort bidrag till denna text.