Pressmeddelande: Ny ordförande för Friskvårdsföretagen kopplar ihop träning och hälsa

Katarina Andersson

Branschorganisationen för Sveriges tränings- och friskvårdsföretag har fått en ny ordförande. Katarina Andersson har som entreprenör byggt upp två stora gymkedjor i Sverige. Hon vill göra träning till en ingång för människor att både förebygga och avhjälpa hälsoproblem.

Friskvårdsföretagen, FRISK, är branschorganisationen för Sveriges tränings- och friskvårdsföretag. Vid årsmötet innan sommaren valdes Katarina Andersson från Kungälv till ny ordförande.

Med lång bakgrund i träningsbranschen där hon bland annat byggt upp två större kedjor vill hon nu bidra till hela branschens utveckling. Den viktigaste frågan är att lyfta kopplingen mellan träning och hälsa för hela befolkningen.

– Vi måste arbeta för att säkerställa att hälsa och träning blir tillgängligt och inkluderande för alla, oavsett ålder, kön, bakgrund eller ekonomisk ställning. Hälsoeffekterna av träning slår det mesta i medicinska resultat. Om fler tränar minskar vi trycket på sjukvården och det vinner alla på, säger Katarina Andersson, ny ordförande för Friskvårdsföretagen.

Katarina Andersson beskriver hur stora samhällsutmaningar som övervikt och sjukdomar kan förebyggas med hjälp av träning.

– Stillasittande, sämre matvanor och alltmer tid framför mobilen gör att vi tyvärr går upp i vikt eller tappar i kondition och muskelstyrka. Det innebär i längden stora risker för hälsan och särskilt bland unga är detta ett allvarligt bekymmer idag. Genom att träna regelbundet, att vi får den rutinen, kan vi motverka denna utveckling. Här har branschen en oerhört viktig roll att ta. Vi ska ge fler en ingång till friskare liv, inte bara de som har träning som intresse.

Hon vill även lyfta fram de psykiska hälsoeffekterna av träning.

– Det handlar inte bara om att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop, utan även om sådant som den stärkande känslan att klara av saker, nå konkreta resultat och kunna ha fokus på här och nu. Träningen blir ett verktyg för att jobba med sig själv.

Kontakt

Katarina Andersson
tel 0739-40 99 00

Media

Katarina Andersson, ordförande Friskvårdsföretagen (jpg)

Friskvårdsföretagens logotyp (png)

Om Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen är en branschorganisation för gym- och friskvårdsföretag i Sverige. Vi är branschens röst i samhällsdebatten och verkar för ett aktivare Sverige och en välmående bransch.

Pressrum

Se fler pressmeddelanden på Friskvårdsföretagens pressida