Utredning visar – Kompetensrådet inte partiskt

Efter en intern utredning inom Friskvårdsföretagen har det konstaterats att det inte förekom någon partiskhet i behandlingen av en PT-utbildnings ansökan om att bli ackrediterad för Friskvårdsföretagens PT-licens under hösten 2020.

Frågan lyftes av företrädare för utbildningen i fråga under hösten 2020, efter att deras ansökan om att få sin PT-utbildning fortsatt ackrediterad att dela ut PT-licensen hade getts en rekommendation om att nekas av Friskvårdsföretagens kompetensråd.

Friskvårdsföretagen och har nu liksom då fullt förtroende för Kompetensrådets ledamöter..

Vad händer nu?

Kompetensrådet fortsätter sitt arbete med inkommande ansökningar som vanligt med stärkta rutiner kring dokumentation för att förenkla granskning i efterhand, och med fortsatt stort förtroende från Friskvårdsföretagens styrelse.