Vårt uppdrag

Almega Friskvårdsföretagen är en bransch inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar Sveriges friskvårdsföretag och är branschens röst i samhällsdebatten.
Vi har fyra centrala uppdrag:
1. Att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen

2. Att förbättra svensk folkhälsa

3. Att höja branschens anseende

4. Att arbeta för rättvis konkurrens på friskvårdsmarknaden
Sverige har i mer än 30 år haft en positiv trend gällande fysisk aktivitet. Men det är inte det traditionella föreningslivet som ligger bakom framgångarna. När elitsatsningar och utslagning kommit att prägla delar av idrottsrörelsen har de privata träningsanläggningarnas mångfald, individanpassning och bredd som kännetecken. Varje år blir de privata gym- och träningsanläggningarna fler, och Sverige är nu det land i Europa där högst andel av befolkningen tränar på privata träningscenter.

Friskvårdsföretagen grundades 2003 och ska arbeta för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen. Bland målen finns att arbeta för en bättre folkhälsa i Sverige – bl.a. genom att våra medlemsföretag ska erbjuda bra och allsidig träning, öka kännedom om nyttan med regelbunden träning och att motverka dopning, anorexi och ortorexi. Friskvårdsföretagen arbetar även för att höja branschens anseende, att verka för en hög anslutning till relevanta kollektivavtal samt att motarbeta svartjobb och alla former av diskriminering.

Rättvis konkurrens är också en fråga som står högt upp på Friskvårdsföretagens agenda. I dagsläget har olika aktörer olika skattevillkor. Kommuner driver gym trots att det innebär en olaglig konkurrens och enskilda näringsidkare och föreningar kan ibland åtnjuta offentliga subventioner för att bedriva friskvårdsverksamhet för vuxna.

Sist men inte minst ska Almega Friskvårdsföretagen vara en samlande röst för branschen, som tar fram statistik och branschsiffror, bevakar lagstiftning och regleringar och kommunicerar med media och offentlig sektor.

Tycker du detta låter bra och är intresserad av ett medlemskap i Friskvårdsföretagen? Klicka här!