Vårt uppdrag

Almega Friskvårdsföretagen är en bransch inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar Sveriges gym- och friskvårdsföretag och är branschens röst i samhällsdebatten.

Vi har fyra centrala uppdrag:

1. Att tillvarata och främja medlemsföretagens intressen


2. Att förbättra svensk folkhälsa


3. Att öka branschens mognad

4. Att arbeta för konkurrensneutralitet på friskvårdsmarknaden

Sverige har i mer än 30 år haft en positiv trend gällande fysisk aktivitet. Utbudet av träning ökar för varje år och Sverige är nu det land i Europa där högst andel av befolkningen tränar på privata träningsverksamheter.


FRISK / Friskvårdsföretagen bildades 2003 för att samla, på den tiden, en ganska spretig och omogen bransch. FRISK verkar för att tillvarata och främja medlemmarnas, och därmed branschens, gemensamma intressen. Bland målen finns att arbeta för en bättre folkhälsa i Sverige – bl.a. genom att våra medlemsföretag ska erbjuda bra, allsidig och kvalitetssäkrad träning. FRISK arbetar även för att höja branschens anseende genom framtagna certifieringar och övrigt mognadsarbete.


Konkurrensneutralitet är en fråga som står högt upp på organisationens agenda. I dagsläget har olika aktörer olika skattevillkor. Offentlig sektor / Kommunal verksamhet driver gym trots att det innebär en olaglig konkurrens och föreningar kan åtnjuter offentliga subventioner, samt ligger under en lagstiftning som inte är anpassad till dagens samhälle, för att bedriva friskvårdsverksamhet för vuxna.


Friskvårdsföretagen ska vara den samlande rösten för branschen, som tar fram statistik och branschsiffror, bevakar lagstiftning och regleringar och är den naturliga samtalspartnern med beslutsfattare och politiker på högsta nivå.


För att bli en del av FRISK / Friskvårdsföretagen? Klicka här!