För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Kompetensråd för licensiering av PT-tjänster utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har nu utsett de ledamöter som ska ingå i kompetensrådet för licensiering av personliga tränare. Mats Sunebäck, SATS Michail Tonkonogi, Professor i Medicinsk Vetenskap   Fanny Klüft Nerell, Puls & Träning Hanna Edman, Fitness24Seven Christoffer Hultén, Actic

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen

Årsstämma Almega Friskvårdsföretagen 2019-05-03   Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm Tid: 15.00   Stämmans öppnande Upprop av närvarande medlemmar Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Justering av röstlängd Verksamhetsberättelse Fastställande av balans- och resultaträkning Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Framställning från […]

Nominera till kompetensråd för licensiering av PT-tjänster

Friskvårdsföretagens licensiering av personliga tränare är nu i slutfasen. Nästa viktiga steg i processen är att tillsätta ett kompetensråd, vars ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande: • förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad certifieringsrätt • godkännande av examinatorer • slumpmässiga kontroller av kvalitén […]

Partners

Branschansvarig

Evelina Kogsta
evelina.kogsta@almega.se
+46 72- 200 66 29

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm