För ett aktivt Sverige

Med rätt politik kan svenskarna bli betydligt mer aktiva och folkhälsan stärkas avsevärt

Läs våra reformförslag

Licensiering

Ett viktig steg för att ta friskvårdsbranschen till nästa nivå är aktivt arbete för kvalitetssäkring av kompetens och företag.

Läs mer om licensiering

Rapporter och press

Ta del av våra rapporter och artiklar.

Läs mer

Senaste nyheter

Bli medlem

Bli medlem Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen bidrar du till arbetet för att stärka branschens position och verka för en bättre svensk folkhälsa och får hjälp i frågor om osund konkurrens. Kontakta banschansvarige Evelina Kogsta för mer information. Ansökan om medlemskap i Almega Friskvårdsföretagen Vill du bli medlem? Skicka in blanketten till Almega Friskvårdsföretagen Box […]

Nytt Kompetensråd utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har utsett ett nytt Kompetensråd att under Helena Arnolds ledning granska ansökningarna för delegerad licensieringsrätt för vår PT-licens. Det är mestadels nya ansikten som tar plats i det nya rådet:

Nu stärker vi upp teamet – välkommen Helena Arnold!

  Sedan ptlicens.se lanserades förra sommaren har det gått fort. Vi har idag över 1 400 licensierade PT:s i vårt register. För att fortsätta utveckla och förbättra arbetet med vår pt-licensiering har Almega Friskvårdsföretagen anställt Helena Arnold. Helena kommer leda arbetet för kompetensrådet som granskar utbildningarna som ansökt om delegerad licensieringsrätt. Helena kommer också ansvara […]

Ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen

På årsstämman den 15 maj valdes en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen. Den nya styrelsen består av: Mats Sunebäck, SATS (ordförande) Ola Helt, E3 Anders Carlbark, Actic Claes Mittjas, Medley Kristoffer Sjöberg, Activage Per Lehmann, Puls & Träning

Partners

Branschansvarig

Evelina Kogsta
evelina.kogsta@almega.se
+46 72- 200 66 29

Kollektivavtalsansvarig

Veronica de Bourgh
veronica.debourgh@almega.se
+46 72 726 6854

Besöksadress

Almega
Sturegatan 11
Stockholm

Postadress

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm