Uppdatering: PT och friskvårdsbidrag

I tisdags publicerade Friskvårdsföretagen nyheten att personlig träning ingår i friskvårdsbidraget. Med anledning av det stora antal frågor som inkommit de senaste dagarna kommer härmed ett förtydligande.

Nyheten att det nu går att köpa personlig träning med friskvårdsbidraget har spridits som en löpeld bland friskvårdsföretag runtom i Sverige. I samband med det har det till Friskvårdsföretagen inkommit ett femtiotal önskemål kring ytterligare information och förtydliganden. De frågor som har inkommit har sammanställts och skickats Pia Blank-Thörnroos, jurist på Skatteverket, vars svar redovisas här.

Från när gäller de nya reglerna?

Skatteverket svarar: De nya reglerna gäller sedan den 1 januari 2018, och har alltså redan trätt i kraft.

Får jag som PT göra hembesök hos klient?

Skatteverket svarar: Nej.

Vad gäller för utomhusträning?

Skatteverket svarar: Utomhusträning är tillåtet. Platsbegränsningen omfattar endast klientens hem.

Kommer det ett utlåtande från Skatteverket?

Skatteverket svarar: Vi arbetar på att uppdatera texterna på webben. Vi har även publicerat ett uppdaterad förmånsmeddelande, SKV M 2017:7.

I det förmånsmeddelande Skatteverket nu har uppdaterat framgår följande formulering. Värt att notera är dock att det inte finns någon platsbegränsning utöver kundens hem – trots att förmånsmeddelandet nämner träning som sker på en träningsanläggning.

Motions- och friskvårdsaktiviteter
Skattefriheten omfattar motion eller annan friskvård av mindre värde
och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling,
racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Även träning med en
personlig tränare som sker på en träningsanläggning anses som enklare
slag av motion.

Länk till Skatteverkets meddelande

 

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52

Friskvårdsbidrag för PT

shutterstock_248866729

Det står nu klart att personlig träning kommer vara möjligt att köpa med det friskvårdsbidrag anställda kan få från sin arbetsgivare.

– Det är en vinst för friskvårdsbranschen men också för folkhälsan då en PT i många fall är avgörande för den som vill gå från en stillasittande till en aktiv livsstil, säger Gustav Wiel-Berggren på Almega Friskvårdsföretagen.

Innehållet i friskvårdsbidraget har under flera år varit en omtvistad fråga, där många från friskvårdsbranschen ställt sig frågande till att personlig träning inte ingått, menar Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig på Almega Friskvårdsföretagen.

– Bilden av personlig träning som lyxkonsumtion är förlegad, idag handlar det ofta om stöd till den som behöver hjälp att uppnå en aktiv livsstil. I samband med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu även personlig träning vara tillåtet i friskvårdsbidraget.

Det finns dock begränsningar för vilka PT-tjänster som faller inom ramen för det som nu tillåts.

– Skatteverket har kommit till slutsatsen att den PT-tjänst som kostar mer än 1 000 kronor per timme inte anses vara av mindre värde. Det kommer heller inte vara tillåtet att köpa PT-tjänster i hemmet för friskvårdsbidrag, säger Gustav Wiel-Berggren.

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
070-654 46 52
gustav.wiel-berggren@almega.se

 

Nytt kollektivavtal för gym och friskvård

Den 31 maj 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med SRAT och, som ny part i avtalet, Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för personal i gym och friskvårdsföretag för tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2020. Nu är avtalet släppt både både fysiskt och digitalt.

 • Avtalsperioden är 36 månader med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %. Det tredje året är uppsägningsbart.
 • Nuvarande pensionslösning i Skandia ersätts med en ITP. Mer information om bytet av pensionslösning kommer.
 • En lägstlön införs i avtalet fr o m den 1 september 2019 gällande medarbetare fyllda 20 år senast den 31 augusti 2019.
 • Ersättningen för ordinarie arbetstid på helger, kvällar och nätter höjs något. Ersättningen tid från 23.30 till 05.30 ligger kvar oförändrad.
 • Förbättrade anställningsformer införs fr o m den 1 september 2017. Reviderat anställningsbevis på hemsidan kommer.
 •  Separata löneavtal för SRAT och Unionen
 • Flexpension i Tjänsteföretag införs per den 1 november 2017. Mer information om Flexpension kommer.
 • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 september 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år.

Viktigt att ha i åtanke är att det inte går att till leva upp till kollektivavtalets bestämmelser utan att vara ansluten till Almega. Delar av kollektivavtalet åsidosätter den arbetsrättsliga lagstiftningen, för att dra nytta av detta krävs anslutning till avtalet, för  övriga företag gäller svensk lag. Därutöver innebär kollektivavtalet även en tjänstepensionslösning, vilket är en av kollektivavtalets största förtjänster. Denna lösning är exklusiv för de företag som tecknat kollektivavtal.

Har du frågor om Friskvårdsföretagens arbete med branschfrågor? Kontakta Gustav Wiel-Berggren 08-762 69 91

Är du medlem i Almega och har frågor kring löner, semester, föräldraledighet eller något annat som rör dina anställda? Ring Almegas telefonjour 08-762 69 90

Reformpaket för folkhälsa

Reformpaket för folkhälsa

Läs Friskvårdsföretagens nya rapport: Reformpaket för folkhälsa

Ett mer aktivt Sverige är ett friskare Sverige. Det må låta som en förenkling, men det är faktiskt sant. Med hjälp av fysisk aktivitet och träning kan vi faktiskt göra underverk för folkhälsan och spara samhället miljardbelopp – varje år. Friskvårdsföretagen har därför tagit fram en ny rapport, med fem förslag för ett mer aktivt samhälle.

 

Höginkomsttagare tränar mer

En ny studie från Friskis & Svettis och Novus visar att höginkomsttagare tränar mer än låginkomsttagare. Att det funnits stora skillnader mellan dessa grupper är sedan länge känt, och bekräftas ytterligare av att samma skillnader går att se när fysisk aktivitet mäts efter utbildningsnivå.

Intressant med undersökningen är bland annat hur den visar att höginkomsttagare oftare får träningen betald av sin arbetsgivare, men också att inte ens hälften av låginkomsttagare tycker att det är viktigt att träna regelbundet.

Får träningen betald av arbetsgivaren

 • Årsinkomst från 600 tkr 44 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 31 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 19 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 8 % (tendens)


Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet

 • Årsinkomst från 600 tkr 63 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 55 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 44 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 36 % (tendens)

Läs pressmeddelandet från F&S här.

Konkurrensverket granskar kommunala gym

Konkurrensverket genomför just nu en granskning av konkurrensförhållandet mellan privata och offentliga gym. Friskvårdsföretagen har länge påpekat att flera kommuner driver olaglig kommersiell gymverksamheter i direkt konkurrens med våra medlemsföretag.

För att få en bättre bild av den kommunala gymmarknaden genomför Konkurrensverket just nu en enkätundersökning bland 60 kommuner, med sista svarsdag 5 april. Därefter beslutar verket hur de vill gå vidare. Om du känner till kommuner som konkurrerar med friskvårdsföretag – kontakta då Konkurrensverkets medarbetare inom denna granskning här.

Äldre tränar mer

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att våra seniorer blir allt mer aktiva och att andelen svenskar 75–84 år som motionerar varje vecka har fördubblats. De flesta seniorer motionerar utomhus, men statistiken visar även att andelen seniora män och kvinnor som motionerar inomhus har fördubblats. Mellan åren 2008–2015 ökade andelen kvinnor 75–84 år som motionerar inomhus varje vecka från 14 till 28 procent. För män ökade andelen från 12 till 23 procent.

Att fler seniorer blir aktiva är mycket positivt för svensk folkhälsa. Forskningen visar att balans- och styrketräning minskar risken för fallskador, och därmed höftfrakturer, med upp till 40 procent. Samtidigt visar forskningen att just styrketräning för seniorer minskar risken för demens med upp till 30 procent.

Att andelen 75–84-åringar som tränar inomhus varje vecka fördubblats beror sannolikt till stor del på att friskvårdsföretag utvecklas och anpassar sitt utbud och attraherar fler målgrupper. Samtidigt visar statistiken att inomhusträningen har svårt att nå de allra äldsta – gruppen 85+. Det skulle dock inte förvåna mig om även denna grupp kommer se ett uppsving i inomhusträningen framöver då fler gym riktar särskilda insatser just mot de allra äldsta.

Läs artikeln från SCB:s tidning Välfärd här.

Hallsbergs kommun miljonsatsar på gym

Den 1 mars medverkade Friskvårdsföretagen i SVT med anledning av Hallsbergs kommuns återtagande av badhusets gymverksamhet från Actic. Friskvårdsföretagen menar att Hallsbergs kommuns planer för kommunalt gym strider mot lagen, vilket är mycket problematiskt. Det verkar som att de helt enkelt struntar i vad kommunallagen säger. Siw Lundander (S), kommunalråd, menar att det verkliga problemet varit att kommunen varit tvungen att dela vinsten från gymmet med Actic. Det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Dels för att kommunala verksamheter inte ska gå med vinst, dels för att det kommer att kosta mycket att lösa ut Actic såväl som för att investera i nya inventarier.

I intervjun med SVT framhåller Siw Lunander (S) att kommunen förlorar 200 000 kronor om året (i utebliven vinst antar jag) på att låta Actic bedriva gymverksamheten. Samtidigt köper de ut Actic från rådande avtal och investerar i nya inventarier för totalt 3 miljoner kronor.