Reformpaket för folkhälsa

Reformpaket för folkhälsa

Läs Friskvårdsföretagens nya rapport: Reformpaket för folkhälsa

Ett mer aktivt Sverige är ett friskare Sverige. Det må låta som en förenkling, men det är faktiskt sant. Med hjälp av fysisk aktivitet och träning kan vi faktiskt göra underverk för folkhälsan och spara samhället miljardbelopp – varje år. Friskvårdsföretagen har därför tagit fram en ny rapport, med fem förslag för ett mer aktivt samhälle.

 

Höginkomsttagare tränar mer

En ny studie från Friskis & Svettis och Novus visar att höginkomsttagare tränar mer än låginkomsttagare. Att det funnits stora skillnader mellan dessa grupper är sedan länge känt, och bekräftas ytterligare av att samma skillnader går att se när fysisk aktivitet mäts efter utbildningsnivå.

Intressant med undersökningen är bland annat hur den visar att höginkomsttagare oftare får träningen betald av sin arbetsgivare, men också att inte ens hälften av låginkomsttagare tycker att det är viktigt att träna regelbundet.

Får träningen betald av arbetsgivaren

  • Årsinkomst från 600 tkr 44 %
  • Årsinkomst 400 – 599 tkr 31 %
  • Årsinkomst 200–399 tkr 19 %
  • Årsinkomst under 200 tkr 8 % (tendens)


Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet

  • Årsinkomst från 600 tkr 63 %
  • Årsinkomst 400 – 599 tkr 55 %
  • Årsinkomst 200–399 tkr 44 %
  • Årsinkomst under 200 tkr 36 % (tendens)

Läs pressmeddelandet från F&S här.

Konkurrensverket granskar kommunala gym

Konkurrensverket genomför just nu en granskning av konkurrensförhållandet mellan privata och offentliga gym. Friskvårdsföretagen har länge påpekat att flera kommuner driver olaglig kommersiell gymverksamheter i direkt konkurrens med våra medlemsföretag.

För att få en bättre bild av den kommunala gymmarknaden genomför Konkurrensverket just nu en enkätundersökning bland 60 kommuner, med sista svarsdag 5 april. Därefter beslutar verket hur de vill gå vidare. Om du känner till kommuner som konkurrerar med friskvårdsföretag – kontakta då Konkurrensverkets medarbetare inom denna granskning här.

Äldre tränar mer

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att våra seniorer blir allt mer aktiva och att andelen svenskar 75–84 år som motionerar varje vecka har fördubblats. De flesta seniorer motionerar utomhus, men statistiken visar även att andelen seniora män och kvinnor som motionerar inomhus har fördubblats. Mellan åren 2008–2015 ökade andelen kvinnor 75–84 år som motionerar inomhus varje vecka från 14 till 28 procent. För män ökade andelen från 12 till 23 procent.

Att fler seniorer blir aktiva är mycket positivt för svensk folkhälsa. Forskningen visar att balans- och styrketräning minskar risken för fallskador, och därmed höftfrakturer, med upp till 40 procent. Samtidigt visar forskningen att just styrketräning för seniorer minskar risken för demens med upp till 30 procent.

Att andelen 75–84-åringar som tränar inomhus varje vecka fördubblats beror sannolikt till stor del på att friskvårdsföretag utvecklas och anpassar sitt utbud och attraherar fler målgrupper. Samtidigt visar statistiken att inomhusträningen har svårt att nå de allra äldsta – gruppen 85+. Det skulle dock inte förvåna mig om även denna grupp kommer se ett uppsving i inomhusträningen framöver då fler gym riktar särskilda insatser just mot de allra äldsta.

Läs artikeln från SCB:s tidning Välfärd här.

Hallsbergs kommun miljonsatsar på gym

Den 1 mars medverkade Friskvårdsföretagen i SVT med anledning av Hallsbergs kommuns återtagande av badhusets gymverksamhet från Actic. Friskvårdsföretagen menar att Hallsbergs kommuns planer för kommunalt gym strider mot lagen, vilket är mycket problematiskt. Det verkar som att de helt enkelt struntar i vad kommunallagen säger. Siw Lundander (S), kommunalråd, menar att det verkliga problemet varit att kommunen varit tvungen att dela vinsten från gymmet med Actic. Det är ett mycket anmärkningsvärt uttalande. Dels för att kommunala verksamheter inte ska gå med vinst, dels för att det kommer att kosta mycket att lösa ut Actic såväl som för att investera i nya inventarier.

I intervjun med SVT framhåller Siw Lunander (S) att kommunen förlorar 200 000 kronor om året (i utebliven vinst antar jag) på att låta Actic bedriva gymverksamheten. Samtidigt köper de ut Actic från rådande avtal och investerar i nya inventarier för totalt 3 miljoner kronor.