Gruppträning i Almedalen

Alla vet att det är bra att röra på sig – regelbunden fysisk aktivitet motverkar ju en lång rad stora folksjukdomar. Men visste du att fysisk aktivitet även sänker stressnivå och förbättrar vår koncentrationsförmåga? Det beror bland annat på att träning bidrar till att syresätta hjärnan och att träning rustar oss bättre mot stresshormonet kortisol.

– Det som händer när man är ute och springer, promenerar eller är fysiskt aktiv på annat sätt är att hjärnan får mer blod, blodflödet ökar med ungefär 20 procent. På lång sikt händer väldigt mycket mer i hjärnan, så att den arbetar effektivare. Hjärnans olika delar blir närmare kopplade till varandra och det gör så att hela hjärnan fungerar bättre, säger Anders Hansen, psykiatriker, till SVT Nyheter.

Som en del i Almega Friskvårdsföretagens arbete för en mer aktiv befolkning kommer vi därför att anordna gruppträning under Almedalsveckan – för att lyfta de positiva effekter av träning som ofta glöms i debatten om folkhälsa och en hållbar välfärd.

Välkommen att träna med SATS och Friskvårdsföretagen, måndag till torsdag 07.30 – 08.00!

Branschen tar steg mot högre krav på personliga tränare

I takt med att allt fler svenskar köper PT-tjänster har frågan om personliga tränares kompetens blivit viktig för gym- och friskvårdsföretag. Det är en fråga om kompetensförsörjning och företagens personalbehov för att möta en stark efterfrågan, men det är också en fråga om branschens mognad och trovärdighet. Att vem som helst kan kalla sig för PT, och med anledning av att det finns oseriösa utbildningsaktörer har fått många gymföretag att reagera kraftigt. Därför har Almega Friskvårdsföretagen, ihop med flera PT-utbildningar tagit fram ett ramverk som sätter en hög miniminivå dels för de företag som utbildar PT:s,  men också för tränarna själva.

Att frågan är högaktuell blev extra tydligt när TV4-Nyheterna sände ett inslag om en person som köpt en dyr PT-utbildning men i själva verket inte fått de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att erbjuda en säker träning. I inslaget blev Henrik Johansson, ordförande för Almega Friskvårdsföretagen intervjuad om den licens som branschorganisationen arbetar med.

– Det tar tid att bli duktig PT – det är ett viktigt jobb som påverkar människors liv och hälsa och då krävs en hög kompetensnivå. Därför sätter vi i branschorganisationen nu den standard vi förväntar oss för att man ska få kalla sig för personlig tränare, säger Henrik Johansson till TV4-Nyheterna

Efter inslaget i TV4 medverkade Henrik Johansson även i en livesänd chatt som lyfte kringliggande frågor. Bland annat om det inte vore rimligare att PT blev en skyddad titel och att det istället är staten, och inte en branschorganisation, som utfärdar licenser.

– Det vore bra om staten istället tog det ansvaret, men vi har inte tid att vänta. Problemet finns här och nu, och då måste vi åtgärda det, säger Henrik Johansson.

För frågor kring Friskvårdsföretagens arbete för licensering av PT:s, kontakta:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52

Uppdatering: PT och friskvårdsbidrag

I tisdags publicerade Friskvårdsföretagen nyheten att personlig träning ingår i friskvårdsbidraget. Med anledning av det stora antal frågor som inkommit de senaste dagarna kommer härmed ett förtydligande.

Nyheten att det nu går att köpa personlig träning med friskvårdsbidraget har spridits som en löpeld bland friskvårdsföretag runtom i Sverige. I samband med det har det till Friskvårdsföretagen inkommit ett femtiotal önskemål kring ytterligare information och förtydliganden. De frågor som har inkommit har sammanställts och skickats Pia Blank-Thörnroos, jurist på Skatteverket, vars svar redovisas här.

Från när gäller de nya reglerna?

Skatteverket svarar: De nya reglerna gäller sedan den 1 januari 2018, och har alltså redan trätt i kraft.

Får jag som PT göra hembesök hos klient?

Skatteverket svarar: Nej.

Vad gäller för utomhusträning?

Skatteverket svarar: Utomhusträning är tillåtet. Platsbegränsningen omfattar endast klientens hem.

Kommer det ett utlåtande från Skatteverket?

Skatteverket svarar: Vi arbetar på att uppdatera texterna på webben. Vi har även publicerat ett uppdaterad förmånsmeddelande, SKV M 2017:7.

I det förmånsmeddelande Skatteverket nu har uppdaterat framgår följande formulering. Värt att notera är dock att det inte finns någon platsbegränsning utöver kundens hem – trots att förmånsmeddelandet nämner träning som sker på en träningsanläggning.

Motions- och friskvårdsaktiviteter
Skattefriheten omfattar motion eller annan friskvård av mindre värde
och enklare slag. Det kan gälla t.ex. gymnastik, styrketräning, bowling,
racketsporter som bordtennis, tennis eller squash. Även träning med en
personlig tränare som sker på en träningsanläggning anses som enklare
slag av motion.

Länk till Skatteverkets meddelande

 

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
gustav.wiel-berggren@almega.se
070-654 46 52

Friskvårdsbidrag för PT

shutterstock_248866729

Det står nu klart att personlig träning kommer vara möjligt att köpa med det friskvårdsbidrag anställda kan få från sin arbetsgivare.

– Det är en vinst för friskvårdsbranschen men också för folkhälsan då en PT i många fall är avgörande för den som vill gå från en stillasittande till en aktiv livsstil, säger Gustav Wiel-Berggren på Almega Friskvårdsföretagen.

Innehållet i friskvårdsbidraget har under flera år varit en omtvistad fråga, där många från friskvårdsbranschen ställt sig frågande till att personlig träning inte ingått, menar Gustav Wiel-Berggren, branschansvarig på Almega Friskvårdsföretagen.

– Bilden av personlig träning som lyxkonsumtion är förlegad, idag handlar det ofta om stöd till den som behöver hjälp att uppnå en aktiv livsstil. I samband med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen kommer nu även personlig träning vara tillåtet i friskvårdsbidraget.

Det finns dock begränsningar för vilka PT-tjänster som faller inom ramen för det som nu tillåts.

– Skatteverket har kommit till slutsatsen att den PT-tjänst som kostar mer än 1 000 kronor per timme inte anses vara av mindre värde. Det kommer heller inte vara tillåtet att köpa PT-tjänster i hemmet för friskvårdsbidrag, säger Gustav Wiel-Berggren.

Kontakt:

Gustav Wiel-Berggren
Branschansvarig Almega Friskvårdsföretagen
070-654 46 52
gustav.wiel-berggren@almega.se

 

Nytt kollektivavtal för gym och friskvård

Den 31 maj 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med SRAT och, som ny part i avtalet, Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för personal i gym och friskvårdsföretag för tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2020. Nu är avtalet släppt både både fysiskt och digitalt.

 • Avtalsperioden är 36 månader med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %. Det tredje året är uppsägningsbart.
 • Nuvarande pensionslösning i Skandia ersätts med en ITP. Mer information om bytet av pensionslösning kommer.
 • En lägstlön införs i avtalet fr o m den 1 september 2019 gällande medarbetare fyllda 20 år senast den 31 augusti 2019.
 • Ersättningen för ordinarie arbetstid på helger, kvällar och nätter höjs något. Ersättningen tid från 23.30 till 05.30 ligger kvar oförändrad.
 • Förbättrade anställningsformer införs fr o m den 1 september 2017. Reviderat anställningsbevis på hemsidan kommer.
 •  Separata löneavtal för SRAT och Unionen
 • Flexpension i Tjänsteföretag införs per den 1 november 2017. Mer information om Flexpension kommer.
 • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 september 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år.

Viktigt att ha i åtanke är att det inte går att till leva upp till kollektivavtalets bestämmelser utan att vara ansluten till Almega. Delar av kollektivavtalet åsidosätter den arbetsrättsliga lagstiftningen, för att dra nytta av detta krävs anslutning till avtalet, för  övriga företag gäller svensk lag. Därutöver innebär kollektivavtalet även en tjänstepensionslösning, vilket är en av kollektivavtalets största förtjänster. Denna lösning är exklusiv för de företag som tecknat kollektivavtal.

Har du frågor om Friskvårdsföretagens arbete med branschfrågor? Kontakta Gustav Wiel-Berggren 08-762 69 91

Är du medlem i Almega och har frågor kring löner, semester, föräldraledighet eller något annat som rör dina anställda? Ring Almegas telefonjour 08-762 69 90

Reformpaket för folkhälsa

Reformpaket för folkhälsa

Läs Friskvårdsföretagens nya rapport: Reformpaket för folkhälsa

Ett mer aktivt Sverige är ett friskare Sverige. Det må låta som en förenkling, men det är faktiskt sant. Med hjälp av fysisk aktivitet och träning kan vi faktiskt göra underverk för folkhälsan och spara samhället miljardbelopp – varje år. Friskvårdsföretagen har därför tagit fram en ny rapport, med fem förslag för ett mer aktivt samhälle.

 

Höginkomsttagare tränar mer

En ny studie från Friskis & Svettis och Novus visar att höginkomsttagare tränar mer än låginkomsttagare. Att det funnits stora skillnader mellan dessa grupper är sedan länge känt, och bekräftas ytterligare av att samma skillnader går att se när fysisk aktivitet mäts efter utbildningsnivå.

Intressant med undersökningen är bland annat hur den visar att höginkomsttagare oftare får träningen betald av sin arbetsgivare, men också att inte ens hälften av låginkomsttagare tycker att det är viktigt att träna regelbundet.

Får träningen betald av arbetsgivaren

 • Årsinkomst från 600 tkr 44 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 31 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 19 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 8 % (tendens)


Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet

 • Årsinkomst från 600 tkr 63 %
 • Årsinkomst 400 – 599 tkr 55 %
 • Årsinkomst 200–399 tkr 44 %
 • Årsinkomst under 200 tkr 36 % (tendens)

Läs pressmeddelandet från F&S här.

Konkurrensverket granskar kommunala gym

Konkurrensverket genomför just nu en granskning av konkurrensförhållandet mellan privata och offentliga gym. Friskvårdsföretagen har länge påpekat att flera kommuner driver olaglig kommersiell gymverksamheter i direkt konkurrens med våra medlemsföretag.

För att få en bättre bild av den kommunala gymmarknaden genomför Konkurrensverket just nu en enkätundersökning bland 60 kommuner, med sista svarsdag 5 april. Därefter beslutar verket hur de vill gå vidare. Om du känner till kommuner som konkurrerar med friskvårdsföretag – kontakta då Konkurrensverkets medarbetare inom denna granskning här.