Branschdag i Göteborg och seminarium i Stockholm

SAVE THE DATES!

“Seriositet i branschen – så fungerar Friskvårdsföretagens PT-licens”
Kom och ät frukost med oss, och passa på att ställa dina frågor om vår PT-licensiering. Den 25 oktober ses vi i Almegas lokaler i Stockholm på Sturegatan 11. Anmälan sker till evelina.kogsta@almega.se.

Branschdag i Göteborg
Den 8 november arrangerar vi årets andra branschdag – den här gången i Almegas lokaler på Södra Hamngatan 53 i Göteborg. Kom och träffa lokala politiker, våra partners och andra träningsintresserade. Anmäl dig redan idag till evelina.kogsta@almega.se.

Kallelse till extrastämma

Kallelse till extra årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2019-11-15

Plats: Almega, Sturegatan 11, Stockholm
Tid: 13.00

1. Stämmans öppnande
2. Upprop av närvarande medlemmar
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Justering av röstlängd
6. Fastställande av årsavgift
7. Stämmans avslutande

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2019-11-01. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

Välkomna!

Styrelsen gm Mats Sunebäck

Les Mills Nordic ny partner

Från och med 1 september välkomnar vi Les Mills Nordic som ny partner till Almega Friskvårdsföretagen.

– Les Mills är en viktig samarbetspartner för många av våra medlemsföretag och en stor aktör i arbetet för ökad folkhälsa. Jag ser mycket fram emot att inkludera dem ytterligare i Friskvårdsföretagens arbete, säger Mats Sunebäck, ordförande Almega Friskvårdsföretagen.

Ytterligare tre PT-skolor har fått delegerad licensieringsrätt

Kompetensrådet som utsågs tidigare i år för att granska ansökningar från PT-skolor angående delegerad licensieringsrätt har lämnat ytterligare rekommendationer till Friskvårdsföretagens styrelse. Styrelsen har fattat sitt beslut och ytterligare tre skolor kan nu stoltsera med delegerad licensieringsrätt.

De nya skolorna med delegerad licensieringsrätt är:


(ej distansutbildningen)

Nu är ptlicens.se lanserad

Reformpaket för folkhälsa

 

Äntligen är ptlicens.se lanserad! Där kan du gå in och ansöka om Almega Friskvårdsföretagens licens för personliga tränare och söka efter personliga tränare som är licensierade. PT:s som får licens kan marknadsföra sig på sidan genom bilder, presentationstext och länkar till sina sociala medier.

– Det har varit mycket jobb, men det är vår förhoppning att detta bara är början. Målet är att höja standarden på PT-utbildningar och stärka kraven för vad en kvalificerad PT borde kunna, säger Mats Sunebäck, ordförande Almega Friskvårdsföretagen.

Ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen

En ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen tillträdde den 3 maj. Nya tillskott är Anders Carlbark från Actic och Robert Jäderkvist från Studio Aktiverum. Avgående ordförande Henrik Johansson tackades av för sina insatser och till ny ordförande valdes Mats Sunebäck från SATS.

Hallå där, Mats Sunebäck, ny ordförande för Almega Friskvårdsföretagen! 

Vad ser du fram emot mest med din nya roll?
Att få vara med och bidra till svensk folkhälsopolitik och föra folkhälsodebatten i rätt riktning.

Vilka ser du som Friskvårdsföretagens största utmaningar?
Att nå ut till så många människor som möjligt och att få fler att förstå vad vi jobbar med och varför.

Vad är din bakgrund?
Jag är sjukgymnast i grunden, och utbildade mig sedan till personlig tränare. Jag tycker det är roligare att jobba med att hålla människor i från sjukvården. Jag jobbade med att utbilda personliga tränare i i tolv år, och utbildade mig sedan till marknadsekonom på IHM. På SATS arbetar jag sedan 6,5 år tillbaka.

Vilken träningsprestation är du mest nöjd med?
Jag gjorde en svensk klassiker på under 20 timmar 2011.

Vad gör du helst när du inte tränar?
Följer barnens idrottsliga aktiviteter.

De första PT-skolorna har fått sin delegerade licensieringsrätt

Det kompetensråd som utsetts tidigare i år för att granska ansökningar från PT-skolor angående delegerad licensieringsrätt har nu lämnat sina rekommendationer till Friskvårdsföretagens styrelse. Styrelsen har fattat sitt beslut och vi kan nu med stor glädje meddela att de första skolorna fått sin delegerade licensieringsrätt.

De första skolorna som fått delegerad licensieringsrätt är:

 

 

Kompetensråd för licensiering av PT-tjänster utsett

Almega Friskvårdsföretagens styrelse har nu utsett de ledamöter som ska ingå i kompetensrådet för licensiering av personliga tränare.

Mats Sunebäck, SATS

Michail Tonkonogi, Professor i Medicinsk Vetenskap

 

Fanny Klüft Nerell, Puls & Träning

Hanna Edman, Fitness24Seven

Christoffer Hultén, Actic