Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader tillfaller gymanläggningar

I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Regeringen har pekat ut vilka sektorer som blir aktuella baserat på SNI-koder. Det är den kod som anges till Skatteverket när du registrerat ditt företag. Enligt den lista som regeringen nu presenterat är “Drift av gymanläggningar” inräknade i vilka som får ta del av hyresstödet. Detta är naturligtvis en stor seger för branschen och ett viktigt stöd i dessa pressade tider.

Det är hyresvärden som via Länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. Du som gymägare måste därför komma överens med din hyresvärd om sänkt hyra för att kunna ta del av stödet. Du och din hyresvärd ska avtala om en nedsatt hyra för perioden 1 april – 30 juni. Avtalet ska ha slutits innan den 30 juni 2020. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Eftersom det handlar om statsstöd behövde regeringens anmälan om statligt stöd först godkännas av EU innan regeringen kunde fatta beslut. Efter att EU-kommissionen godkänt statsstödet kunde regeringen den 16 april fatta ett beslut om förordningen.

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma för Almega Friskvårdsföretagen 2020-05-15

Plats: Microsoft Teams-möte, länk skickas ut vid anmälan
Tid: 13.00

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Upprop av närvarande medlemmar
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Justering av röstlängd
8. Verksamhetsberättelse
9. Fastställande av balans- och resultaträkning
10. Beslut med anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Framställning från styrelsen
13. Framställning från medlemsföretag
14. Fastställande av årsavgift
15. Val av styrelse
16. Val av revisorer
17. Val av valnämnd
18. Stämmans avslutande

Anmälan görs endast på mail: evelina.kogsta@almega.se senast 2020-05-10. Endast föranmälda representanter för medlemsföretag äger tillträde till stämman.

För kandidatur till styrelsen vänligen kontakta valnämndens Åsa Änghede på asa.anghede@medley.se

Välkomna!

Styrelsen genom

Ordförande Mats Sunebäck

Information om branschdag och årsmöte

Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ställer Almega Friskvårdsföretagen in branschdagen som var planerad i Stockholm den 15 maj.

Årsmötet kommer att genomföras som planerat den 15 maj men i digital form. Kallelse och länk till årsmötet kommer att skickas ut separat.

Reformpaket för folkhälsa

Med anledning av Folkhälsomyndighetens uttalande

I rådande Corona-kris litar Almega Friskvårdsföretagen till landets experter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är de som guidar beslut och agerande.

Med anledning av Corona-krisen är det många som har frågor gällande träning i allmänhet och träning på gym och friskvårdanläggningar i synnerhet. Här svarar vi på några av dem.

SKA MAN FORTSÄTTA TRÄNA? Absolut! Känner du dig frisk ska du absolut fortsätta träna. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt rörelse.

ÄR DET SÄKERT ATT TRÄNA PÅ GYM? Gym och friskvårdanläggningar uppmanas fortsatt att hålla öppet men däremot anpassa aktiviteterna för att minska smittspridningen. Exempelvis minskade moment som innebär närkontakt och ökade möjligheter till god handhygien.

KOMMER GYMMEN ATT STÄNGA? Våra medlemsföretag fattar själva beslut för sin egen verksamhet men Folkhälsomyndighetens rekommendationer väger tungt. De har uttalat sig specifikt i frågan gällande gym, simhallar och idrottshallar och menar att de fortsatt kan hålla öppet.

DU KAN HJÄLPA TILL. Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa till. Exempelvis genom att bara besöka gymmet när du är frisk och då också vara extra nog med hygien och visa förståelse och respekt för dina medtränare och personal. Många friskvårdsföretag lider ekonomiskt med minskat antal medlemmar och besökare, har du möjlighet så behåll gärna ditt medlemskap och fortsätt träna med din PT för att stötta ditt gym genom krisen.

Avslutningsvis vill vi uppmana alla som känner sig friska att röra på sig. Att inspirera de i din omgivning att fortsätta röra på sig, gammal som ung, oavsett vart man befinner sig. Tillsammans kan vi ta oss igenom krisen och träning och hälsa är viktigare nu är någonsin!

För mer information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Rekommendationer från Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen uppmanar samtliga av våra medlemmar att följa rekommendationer och instruktioner från svenska myndigheter. Vi ser mycket allvarligt på det läge Coronaviruset har skapat vilket ställer stora krav på både gym och gymbesökare. Detta förutsätter att vi arbetar detaljerat med hur träningen på våra gym ska bedrivas och hur vi och våra medlemmar ska säkerställa att smittspridning inte sker.

Vi rekommenderar följande åtgärder på gymmen för att minimera risken för smittspridning:

* Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer och övervaka utvecklingen noga. Var redo att vidta nödvändiga åtgärder om situationen skulle förändras
* Öka frekvensen på städning av anläggningarna, särskilt med fokus på de ytor som vanligen är i kontakt med händer (exempelvis träningsutrustning, handtag, kranar etc).
* Öka tillgängligheten på handdesinfektion på anläggningarna
* Minska antalet personer per gruppträningsklass för att skapa större yta per klassdeltagare
* Flytta ut Personlig Träning samt gruppträning i den mån det är möjligt
* Exkludera kontakt mellan instruktör och medlem i de klasser det vanligtvis förekommer (exempelvis Yoga)
* Ta bort klasser där kroppskontakt förekommer
* Gällande samtlig personal är att vid uppvisande av minsta symptom eller osäkerhet gällande sjukdom kommer personen i fråga inte att befinna sig på någon av anläggningarna

Information till er som har bad
• Följ Svenska Badbranschföreningens rekommendationer
• Kom ihåg att desinficering av klor i bassängvatten tar död på både virus och bakterier

Information till gymbesökarna
* Om du känner dig frisk – välkommen att träna!
* Var extra noga med handhygienen
* Var extra noga med att torka av maskiner, redskap och utrustning när du använt det
* Ta med en egen yogamatta eller en handduk att träna på
* Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!

Andra åtgärder som vi ser att aktörer har vidtagit är att erbjuda riskgrupper att frysa sina medlemskap och skapa träningsprogram för den som hellre tränar hemma under den här perioden. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt för att begränsa smittspridningen.

Med anledning av Covid-19

Almega Friskvårdsföretagen ser mycket allvarligt på den situation Coronaviruset skapat. Vi uppmanar våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi rekommenderar att varje enskild aktör tar fram information till sin personal och sina kunder där hänvisning sker till att varje individ håller sig uppdaterad via Folkhälsomyndigheten för att minimera smittspridning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Kallelse till årsstämma och branschdag

Reformpaket för folkhälsa

Den 15 maj bjuder Almega Friskvardsforetagen in till årsstämma och branschdag. I år kommer vi att hålla till i Qicrafts lokaler på Vallgatan 11 i Solna. Fler detaljer kommer senare, men boka in i kalendern redan nu!

Lunchseminarium i Umeå 13 mars

Den 13 mars besöker Almega Friskvardsforetagen Umeå. Vi bjuder på lunch, möjlighet till nätverkande och intressanta samtal på Almegas kontor på Sveagatan 8 i Umeå.
Förutom oss i Almega Friskvårdsföretagen får ni möjlighet att träffa andra i branschen, våra partners och lokala politiker. Hoppas vi ses!

Glöm inte anmäla er till evelina.kogsta@almega.se.

Schema för branschdag i Göteborg

Snart ses vi i Göteborg! Så här ser schemat ut:

09.00 Mingel och kaffe
10.00 Välkomna
10.05 Friskvårdsföretagens förslag för en bättre folkhälsopolitik
10.20 Nu lyfter vi branschen – Mats Sunebäck om arbetet med PT-licensen
11.00 Kaffe
11.20 Presentation och samtal med våra partners
12.00 Lunch
13.00 Paneldebatt med politiker: Varför dröjer friskvårdsreformerna?