Bli medlem

Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen bidrar du till arbetet för att stärka branschens position, verka för en bättre svensk folkhälsa och får hjälp i frågor om osund konkurrens. Kontakta branschansvariga Celicia Svärd för mer information.

Ansökan om medlemskap i Almega Friskvårdsföretagen

Vill du bli medlem?
Skicka in blanketten till

Almega Friskvårdsföretagen
Box 555 45
SE-102 04 Stockholm