Bli medlem

Som medlem i Almega Friskvårdsföretagen bidrar du till arbetet för att stärka branschens position och verka för en bättre svensk folkhälsa och får hjälp i frågor om osund konkurrens. Kontakta banschansvarige Evelina Kogsta så skickar vi medlemsblanketter till dig postledes.