Ny avhandling: Mer intensiv fysisk aktivitet ger fler hälsovinster

En ny avhandling vid Göteborgs universitet framhåller att för att maximera hälsofördelarna krävs högre intensitet i fysisk aktivitet än vad som tidigare antagits.

Resultaten bygger på data från fyra tidigare stora hälsostudier som mäter fysisk aktivitet. I arbetet med avhandlingen har dessa data analyserats på nytt, med hjälp av förbättrade metoder för databearbetning och statistisk analys.

Lågintensivt arbete inte nog

Jonatan Fridolfsson, nyligen disputerad i kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet, har i sitt avhandlingsarbete studerat ett fysiologiskt mätvärde som anger intensiteten i fysiska aktiviteter. Det handlar om MET-värdet, ”metabolic equivalent of task”. Till exempel motsvarar en MET energiförbrukningen för en individ i sittande vila. En rask promenad i fem kilometer på en timme har ett värde på cirka 4 MET och intensivt hoppande med hopprep motsvarar drygt 11 MET.

Rekommendationer från bland andra Folkhälsomyndigheten betonar att det krävs minst måttlig intensitet i fysisk aktivitet för att få hälsofördelar, vilket motsvarar en tröskel på 3 MET.

Men det är en för låg nivå för de flesta personer, enligt avhandlingen. I stället pekar resultaten på en tröskel på närmare 4,5 MET under 150 till 300 minuter i veckan, utspritt över de flesta veckodagarna, för att få flest hälsovinster.

− Den fysiska aktiviteten ska vara tillräckligt intensiv för att man ska bli varm och andfådd, säger Jonatan Fridolfsson.

− Ett riktmärke kan vara att det ska gå att prata, men inte sjunga. Om man är äldre och har dålig kondition kan det räcka med vardagssysslor, men för den som är ung och frisk kan det till exempel krävas löpning eller snabb cykling för att få en bättre hälsa. Det viktiga är att aktiviteten är tillräckligt intensiv för att förbättra konditionen.

Högre intensitet för att sänka blodfetter

Resultatet skiljer sig från Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att starkare betona vikten av måttlig till högintensiv aktivitet och det faktum att det inte räcker att byta ut stillasittandet mot vilken aktivitet som helst.

– Det krävs däremot inte maximal ansträngning som ger blodsmak för att förbättra sin kondition och därmed hälsa. Men specifika hälsovinster kan vara kopplade till olika intensitetsnivåer. Det krävs till exempel högre intensitet för att sänka sina blodfetter än för att sänka sitt blodsocker, säger Jonatan Fridolfsson.

Kan bidra till bättre hälsoråd

Den här kunskapen, menar Jonatan Fridolfsson, kan användas inom hälso- och sjukvården för att skräddarsy fysisk aktivitet för människor, i syfte att förebygga och behandla sjukdomar och möjliggöra bättre livskvalitet.

– Studien visar hur viktigt det är att anpassa fysisk aktivitet till individuella behov och förutsättningar. Det är avgörande för att främja en långsiktigt hållbar och hälsosam livsstil, säger Jonatan Fridolfsson.