Introduktion av Tränarakademin

INTRODUKTION AV ACKREDITERADE UTBILDNINGAR.
Tränarakademin

Publicerat 7 december 2021

Detta inlägg är en del av en serie där Friskvårdsföretagen presenterar samtliga utbildningar som är ackrediterade att dela ut vår pt-licens. Du ser hela listan här.


Tränarakademin har haft sin ackreditering sedan 2019. Svarar på våra frågor gör Carl Norell, som är en av grundarna av Tränarakademin.

Varför valde ni att ansöka om licensierad delegeringsrätt?

Vi valde att söka delegeringsrätt via Frisk med anledning av att det är den mest genomarbetade ackrediteringen gällande utbildningskrav. Vi ser också att den krävs i allt större utsträckning för att våra tränare ska kunna arbeta fritt som tränare i Sverige.

Hur många PT-studenter har ni per årskull?

Vi har 16st studenter i vår pt- och tränarutbildning. Utbildningen går två gånger per år och startar oftast under september respektive februari.

Hur många studenter har sammanlagt tagit examen från er PT-utbildning?

Vi har utbildat ca 200 personliga tränare sen utbildningens start 2016.

Har ni någon särskild inriktning eller fokus på er PT-utbildning, eller vänder ni er till någon särskild målgrupp?

På Tränarakademin kan man välja sin inriktning på utbildningen. Efter grundutbildningen som ger de viktiga baskunskaperna kan man specialisera sig mot hälsoutveckling, styrkeutveckling eller konditionsutveckling.

Vad innebär ackrediteringen för er?

Den ger ett förtroende gentemot våra studenter och vi uppskattar också den kvalitetsökning den medför för alla personer som söker en tränarutbildning.

" [...] det är den mest genomarbetade ackrediteringen gällande utbildningskrav. "

Läs mer på ptlicens.se.
Följ oss i våra sociala kanaler: