ÅRSSTÄMMA. Ny styrelse i Almega Friskvårdsföretagen

Vid årsstämman den 21 maj valdes det en ny styrelse för Almega Friskvårdsföretagen.
Den nya styrelsen består av följande ledamöter:

Åsa Änghede, Medley (ordförande)
Ola Helt, E3
Katarina Andersson, STC
Mari Winarve, SATS
Anders Carlbark, Actic
Kristoffer Sjöberg, Activage