Intervju med Johan Holmsäter

Johan Holmsäter, engagerad entreprenör och grundare av Friskis & Svettis, utsågs tidigare i år av regeringen till nationell samordnare för fysisk aktivitet. Efter fem månader avgick han, men vi fick några minuter med Johan och passade på att ställa några frågor!

Vad tänker du på när du hör ordet “hälsa”?
Vi har under många decennier betraktat ohälsa som viktigare än hälsan och haft som prioritet att hellre leta ohälsa än att fokusera på att stärka det friska för att på sikt kunna eliminera förutsättningarna för ohälsa. För att göra detta måste man se till var gränssnitten ligger där insatser kan möjliggöras för att fungera som en brygga mellan sjukt och friskt, med en sluss som fungerar som en trappa med en kedja av aktiviteter där människor kan klättra från sjukt till friskt. Jag ser att området mellan sjukt och friskt kan ses som ett Ingenmansland som omfattar 70-80% av det svenska folket. Med andra ord är det en enorm marknad med olika målgrupper att konfrontera med insatser som inte bara rör sig om fysisk aktivitet utan även om att erbjuda sociala kontaktytor som stärker människors självkänsla, egenvärde och självinsikt.

Vilka förhoppningar hade du på vår bransch i ditt arbete? Hur skulle vi kunna hjälpa till?
För mig handlade det om hur vi skulle kunna integrera Frisks medlemmar i ett större nätverk av aktörer där man idag kan inkludera samhällets offentliga stöd likväl som näringslivets. Även så olika ideella organisationer för såväl resurssvaga som de äldre skulle kunna ingå och medverka i ett ömsesidigt utbyte. Det skulle kunna röra sig om allt från fysisk träning till att integrera våra invandrare eller bereda plats eller resurser till de unga i skolålder. Jag ser gränslösa förutsättningar så länge fantasin räcker till och hjärtat finns med. 

Vad tycker du om våra reformförslag – att införa ett skatteavdrag för friskvårdstjänster, att Fysisk aktivitet på recept ska ingå i högkostnadsskyddet och införa pulsträning i skolan?
Jag tror att skatteavdrag för friskvårdstjänster är utmärkt men skulle kanske även behöva styras med att man ser hur de samtidigt utnyttjas hos kunderna. Koppla med andra ord ansvar och handling, rättigheter och skyldigheter med mera med varandra. 

Pulsträning finns redan i flera skolor och borde vara ett obligatorium. Men gör om skolan till en verksamhet från 6 år till 19, dvs. gymnasiets sista klass, med obligatorisk skoltid 8-17. Under denna skoltid äger all skolundervisning rum likaså all läxstöd så att de resurssvaga inte blir åsidosatta, samt samtidigt att alla idrottsaktiviteter och kulturaktiviteter där äger rum så att barnen möter föräldrarna efter kl. 17 under villkor som gör att familjen kan leva i en harmoni med andra aktiviteter som matlagning, hobbies och övrig samvaro.

Vad tror du är den viktigaste reformen för att förbättra folkhälsan?
Det skulle jag kunna skriva en hel hyllmeter om! Det är en definitionsfråga om vad HÄLSA egentligen är? Vad är Frisk? Vad är Sund? Vad är Vitalitet? Vad är Hälsa? Jag har definierat dessa begrepp och skapat analysverktyg för dem som går att mäta med evidensresultat på 0,05 nivå. Detta och mycket annat kommer i några böcker som nu ligger för tryck!

Så håll utkik efter Johans kommande böcker! Om du vill läsa Johans debattartikel i DN länkar vi till den här.