Schema för branschdag i Göteborg

Snart ses vi i Göteborg! Så här ser schemat ut:

09.00 Mingel och kaffe
10.00 Välkomna
10.05 Friskvårdsföretagens förslag för en bättre folkhälsopolitik
10.20 Nu lyfter vi branschen – Mats Sunebäck om arbetet med PT-licensen
11.00 Kaffe
11.20 Presentation och samtal med våra partners
12.00 Lunch
13.00 Paneldebatt med politiker: Varför dröjer friskvårdsreformerna?