Carolina Klüft till årets branschdag

 

Anmäl dig till branschansvarig evelina.kogsta@almega.se senast den 26 april.