Nominera till kompetensråd för licensiering av PT-tjänster

Friskvårdsföretagens licensiering av personliga tränare är nu i slutfasen. Nästa viktiga steg i processen är att tillsätta ett kompetensråd, vars ansvar kommer vara att till Friskvårdsföretagens styrelse utreda och bereda förslag på beslut gällande:

• förslag på beslut av ansökande huvudman för att erhålla delegerad certifieringsrätt
• godkännande av examinatorer
• slumpmässiga kontroller av kvalitén hos huvudman som erhållit delegerad certifieringsrätt
• granska inkommande ansökningar
• kvalitetssäkra utbildning av examinatorer
• skapa examination av det praktiska delmomentet

Kompetensrådet ska bestå av fem-sju personer med relevant kompetens: erfarenhet av att vara personlig tränare, erfarenhet av att rekrytera personliga tränare och/eller erfarenhet av att utbilda personliga tränare. Ledamöterna av kompetensrådet får räkna med cirka två timmars granskning per ansökan, och därefter cirka tio timmars genomgångsmöten med rådet. Det kommer att utgå ett årligt arvode till de ledamöter som är verksamma i kompetensrådet.

Friskvårdsföretagen efterfrågar nu nomineringar till kompetensrådet. Vet du någon som är lämpad att vara verksam i kompetensrådet, tveka inte att skicka in din nominering till evelina.kogsta@almega.se. Vi vill ha din nominering senast den 28 februari.

Henrik Johansson,
Ordförande Friskvårdsföretagen
henrik.m.johansson@sats.se

Evelina Kogsta
Branschansvarig Friskvårdsföretagen
evelina.kogsta@almega.se