Nytt kollektivavtal för gym och friskvård

Den 31 maj 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med SRAT och, som ny part i avtalet, Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för personal i gym och friskvårdsföretag för tiden 1 september 2017 – 31 augusti 2020. Nu är avtalet släppt både både fysiskt och digitalt.

  • Avtalsperioden är 36 månader med ett totalt avtalsvärde om 6,5 %. Det tredje året är uppsägningsbart.
  • Nuvarande pensionslösning i Skandia ersätts med en ITP. Mer information om bytet av pensionslösning kommer.
  • En lägstlön införs i avtalet fr o m den 1 september 2019 gällande medarbetare fyllda 20 år senast den 31 augusti 2019.
  • Ersättningen för ordinarie arbetstid på helger, kvällar och nätter höjs något. Ersättningen tid från 23.30 till 05.30 ligger kvar oförändrad.
  • Förbättrade anställningsformer införs fr o m den 1 september 2017. Reviderat anställningsbevis på hemsidan kommer.
  •  Separata löneavtal för SRAT och Unionen
  • Flexpension i Tjänsteföretag införs per den 1 november 2017. Mer information om Flexpension kommer.
  • Avsättning till Flexpension sker med 0,2 % den 1 november 2017 och med ytterligare 0,2 % den 1 september 2018. 2019 sker ingen ytterligare avsättning utöver de 0,4 % som avsatts tidigare år.

Viktigt att ha i åtanke är att det inte går att till leva upp till kollektivavtalets bestämmelser utan att vara ansluten till Almega. Delar av kollektivavtalet åsidosätter den arbetsrättsliga lagstiftningen, för att dra nytta av detta krävs anslutning till avtalet, för  övriga företag gäller svensk lag. Därutöver innebär kollektivavtalet även en tjänstepensionslösning, vilket är en av kollektivavtalets största förtjänster. Denna lösning är exklusiv för de företag som tecknat kollektivavtal.

Har du frågor om Friskvårdsföretagens arbete med branschfrågor? Kontakta Gustav Wiel-Berggren 08-762 69 91

Är du medlem i Almega och har frågor kring löner, semester, föräldraledighet eller något annat som rör dina anställda? Ring Almegas telefonjour 08-762 69 90