Höginkomsttagare tränar mer

En ny studie från Friskis & Svettis och Novus visar att höginkomsttagare tränar mer än låginkomsttagare. Att det funnits stora skillnader mellan dessa grupper är sedan länge känt, och bekräftas ytterligare av att samma skillnader går att se när fysisk aktivitet mäts efter utbildningsnivå.

Intressant med undersökningen är bland annat hur den visar att höginkomsttagare oftare får träningen betald av sin arbetsgivare, men också att inte ens hälften av låginkomsttagare tycker att det är viktigt att träna regelbundet.

Får träningen betald av arbetsgivaren

  • Årsinkomst från 600 tkr 44 %
  • Årsinkomst 400 – 599 tkr 31 %
  • Årsinkomst 200–399 tkr 19 %
  • Årsinkomst under 200 tkr 8 % (tendens)


Jag tycker det är viktigt att träna regelbundet

  • Årsinkomst från 600 tkr 63 %
  • Årsinkomst 400 – 599 tkr 55 %
  • Årsinkomst 200–399 tkr 44 %
  • Årsinkomst under 200 tkr 36 % (tendens)

Läs pressmeddelandet från F&S här.